Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2021-02-17 10:56 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Under våren läser vi om de fem världsreligionerna. Vi lär oss vad de kan inneböra för människors liv och tankar, vilka traditioner och berättelser som är viktiga. Vi jämför de olika religionerna för att se om vi hittar likheter och skillnader.

Innehåll

Det här ska du kunna

 • Du ska ha kunskaper om heliga platser, rum, ritualer, och högtider som hör till världsreligionerna
 • Du ska kunna något om de olika religionernas skapelseberättelser och om andra viktiga berättelser i de heliga skrifterna
 • Du ska kunna diskutera med din lärare om livsåskådning och levnadsvilkor utifrån de olika världsreligionerna
 • Du kan jämföra religionerna med varandra och se likheter och skillnader

Hur vi arbetar och material

 • Vi ser filmer och läser texter på Studi och Clio
 • Vi läser valda sidor från Utkik Religion 4-6
 • Vi ser filmer på You Tube, Svt-play och UR.
 • Vi läser exempel från religiösa skrifter
 • Vi använder mallar där vi för in viktiga begrepp och berättelser. Mallarna använder vi sedan för att jämföra religionerna med varandra. 
 • Vi jobbar med Venndiagram

Begrepp vi jobbar med

 • Världsreligion: Judendom, Kristendom, Islam, Buddhism och Hinduism
 • Livsåskådning
 • Gud, heliga personer
 • Heliga texter
 • Högtider och ritualer
 • Heliga platser
 • Religiös ledare
 • Skapelseberättelse

Du bedöms genom

 • De diskussioner vi har när vi sett film eller läst en text
 • Hur du fyller i mallarna under arbetets gång och hur du sedan jämför vad som står i dem med hjälp av Venndiagram.
 • Elevspel.se används under arbetets gång som avstämning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: