Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3

Skapad 2021-02-17 11:12 i Bergviksskolan åk F-3 Söderhamn
Vi arbetar med att tala, läsa, skriva och samtala
Grundskola 3 Svenska
Det är viktigt att kunna läsa och skriva för att klara de flesta av skolans ämnen. I åk 3 börjar läsningen och skrivningen bli flytande och då övar vi på att skriva korrekta meningar samt ökad läsförståelse.

Innehåll

Detta gör vi

Tala och samtala

 • Vi arbetar i grupp.
 • VI samtalar och diskuterar i klassen.
 • Vi redovisar vårt arbete muntligt för klassen eller läraren.
 • Vi läser texter och samtalar kring texten.

Läsa

 • Vi läser texter av olika slag och karaktär.
 • Vi läser tyst för oss själva.
 • Vi övar läsförståelse.

Skriva

 • Vi skriver för hand. Fri skrivning och berättelser om vad vi gjort.
 • Vi har "veckans ord" då vi övar på rättstavning.
 • Vi skriver efter bilder.
 • Vi skriver gemensamma texter på tavlan.
 • Vi skriver berättelser på datorn.

Detta bedöms

Prata med andra

Vi kommer att bedöma:

 • hur väl du kan ge och ta emot enkla muntliga instruktioner
 • hur väl du kan samtala om frågor och ämnen hämtade från egna och andras erfarenheter, texter och bilder genom att ställa frågor, framföra egna åsikter och ge kommentarer
 • hur väl du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och handling blir tydlig.

Läsa

Vi kommer att bedöma:

 • hur väl du kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt
 • hur väl du kan läsa elevnära faktatexter och instruktioner

Skriva

Vi kommer att bedöma:

 • hur väl du kan skriva läsligt för hand och på datorn/Ipad
 • hur väl du kan skriva berättande texter med tydlig handling
 • hur väl du kan stava ord som du själv ofta använder i skrift och ord som är vanliga i elevnära texter
 • hur väl du kan använda sig av stor bokstav, punkt och frågetecken i dina texter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: