Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klockan

Skapad 2021-02-17 12:08 i Sandarne skola Söderhamn
Under ht-15 får du möjlighet att utveckla din förståelse för klockan. Vi kommer att arbeta med digital och analog tid.
Grundskola 3 Matematik
Du kommer få möjlighet att utveckla din förståelse för klockan, analog och digital tid.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas.

Du kommer att få möjlighet att utveckla dina kunskaper vad gäller: 

Klockan, analog tid.

 • Visarnas namn och funktion, timvisare, minutvisare och sekundvisare.
 • Ange klockslag. Hel, halv, kvart i, kvart över, tjugo i, tjugo över, tio i, tio över, fem i och fem över.


Klockan, digital tid.

 • En timme är 60 minuter. En halvtimme är 30 minuter. En kvart är 15 minuter.

 

 • Digital tid, tidsspannet 0-12. Natt, morgon och dag.
 • Omvandla från analog tid till digital tid.
 • Omvandla från digitaltid till analog tid.

 

 • Digital tid, tidsspannet 12-24. Dag, kväll och natt.
 • Omvandla från analog tid till digital tid.
 • Omvandla från digital tid till analog tid.

Undervisning och arbetsformer

I undervisningen varvas praktik och teori. Vi har gemensamma genomgångar, laborativt material i form av klockor samt tid för arbete enskilt och i par/mindre grupp. Vi arbetar med Ipads. 

Under arbetet med klockan arbetar vi med följande delar:

 • Klockan, analog tid.
 • Klockan, digital tid.

Bedömning - vad och hur

Du visar att du kan: 

 • avläsa klockan, både analogt och digitalt
 • när du berättar (muntligt och skriftligt) hur du tänker
 • genom kloka arbetsuppgifter och diagnos. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: