Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra sinnen.

Skapad 2021-02-17 12:40 i Björkåsens förskola Bengtsfors
Förskola
Hörsel, syn, känsel, lukt och smak i ett multimodalt lärande.

Innehåll

Planering

 

Bakgrund 

Barnen på ekorren har visat intresse för kroppen på olika sätt, de ställer frågor och funderar och därför har vi denna terminen valt att utforska och lära oss om våra 5 sinnen: hörsel, syn, känsel, lukt och smak. Sinnena är viktiga för att förstå vår omvärld och lära oss om oss själva. 

 

Mål:


Detaljerade mål: 

▪️Att barnen verbalt eller med kroppsspråk kan uttrycka vilka våra 5 sinnen är och vad de har för funktion
▪️Att alla människor har olika förutsättningar 

▪️Att väva in temat i vår vardag och utbilda kring våra sinnen  ”i stunden”. 

 

 Metod

Vi kommer arbeta med ett sinne i taget för att barnen ska få upprepa och fördjupa sig i varje sinne genom olika aktiviteter så att lärandet blir multimodalt. Barnen är olika och lär sig på olika sätt, därför anser vi att det är viktigt att erbjuda olika sorters aktiviteter kring varje sinne genom till exempel lekar, skapande, digitalisering, musik och utomhusvistelse. Vi kommer börja arbeta med vår hörsel och inte skynda. När vi ser att barnen är redo går vi vidare i lärprocessen kring våra sinnen och utforskar och utbildar om nästa. Vi vet inte när det här projektet kommer sluta, vi har ingen tidsplan, vi känner av barngruppen och ser vart det bär. 

Vår tanke är också att inte ha för mycket i storgrupp. Vi vill dela in barnen i mindre grupper så att de lättare kan ta plats, lyssna, ställa frågor och delta utifrån sina förutsättningar. 

Vi har några planerade aktiviteter inom varje sinne som vi kommer utgå ifrån (läs nedan) och sedan får vi se vad som intresserar barnen vidare och vad de har för frågor och funderingar.

Hörsel: 

▪️Lyssna på olika ljud både digitalt och i nuet
▪️Film om örat 
▪️Lokalisera gömda föremål genom ljud ex äggklocka 
▪️Fota barnens öron som de sedan får måla av 
▪️Tillverka maracas och spela med dem 

Syn:

▪️Övningar, hur känns det att inte se?
▪️Film om ögat
▪️Fota barnens ögon som de sedan får måla av 

Känsel:

▪️Aktivitet - vad känner jag för föremål utan att se?
▪️Fota barnens händer som de sedan kan avbilda i lera
▪️ Prata om fysisk känsel och psykisk känsel 
▪️Skapa känseltavlor 
▪️Massagesagor 

Smak:

▪️Se film om smak
▪️Smaka på saker som är sura, salta, beska och söta
▪️Skapa/måla något inom området 

Lukt:

▪️Se film om lukt 
▪️Aktivitet - lukta och gissa 
▪️Skapa/måla något inom området 

 

Uppföljning och Utvärdering

(Hur gick det, har vi uppnått våra mål, vad var intressant, våra upplevelser kring arbetet)

 

Analys och Utveckling

(Hur blev resultaten, vilka var framgångsfaktorerna, hur går vi vidare

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
  • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: