Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i förskoleklass

Skapad 2021-02-17 12:45 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola F Svenska
Under ditt år i förskoleklass kommer du att på ett lekfullt och lustfyllt sätt få möjlighet att utveckla din förmåga att använda det svenska språket på olika sätt, både muntligt och i skrift.

Innehåll

Språklig medvetenhet med rim, ramsor, meningar, ord och ljud.

Koppla ihop bokstäverna, både versaler och gemener, med sina ljud. 

Skriva efter sin förmåga.

Läs och skrivriktningen och pennfattning.

Lyssna till högläsning av både kapitelböcker och bilderböcker, både skönlitterära och faktaböcker, och att kunna återberätta dessa. 

Utveckla sin förmåga att tala i grupp, lyssna på andra och vänta på sin tur.

Utveckla sin förmåga att kommunicera med andra och genom samtal få en förståelse för andras tankar och känslor, och att kunna uttrycka sina egna. Genom detta få en trygghet i sig själv som person och i sina egna åsikter.

 

 

Metod

Vi kommer aktivt att arbeta med Nya Bornholmsmodellen innehållande språkliga lekar för att träna den språkliga medvetenheten. Detta även i mindre grupper.

Vi arbetar med materialet Lyckostjärnan som främjar läsinlärning genom läs- och hörförståelse.

Lyssna till högläsning eller inspelade berättelser varje dag. Barnen lånar egna böcker på biblioteket varannan vecka.

Barnen får olika uppgifter som stimulerar till att berätta enkla saker för en större grupp.

Vi låter barnen skriva och berätta om olika saker efter sin förmåga (t.ex. tankebok).

Vi jobbar med korsord och gör egna böcker.

Vi tar tillvara på barnens intressen och utmanar dem i verksamheten. Vi uppmuntrar det entreprenöriella lärandet (ta-sig-förskapet).

Vi spelar spel, leker lekar, dramatiserar och sjunger sånger som främjar språkutvecklingen.

Barnen får många tillfällen till samarbetsövningar där de får träna på att samarbeta med olika kompisar.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: