Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 3B, Kap 1

Skapad 2021-02-17 13:20 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Matematik
Under vårterminen arbetar vi med Favoritmatematik 3B/Mera favoritmatematik 3B.

Innehåll

Målet för arbetsområdet:

I slutet av kapitlet förväntas du ökat dina kunskaper inom:

 • att dela en hel i lika stora delar
 • att skriva tal i bråkform
 • att jämföra bråktal med lika stora nämnare
 • att jämföra bråktal med lika stora täljare
 • addera bråk med lika stora nämnare
 • subtrahera bråk med lika stora nämnare
 • problemlösning

Arbetssätt:

 • Du ska få arbeta laborativt, delta i diskussioner, spela spel samt färdighetsträna i din bok.
 • Du ska få lärarledda genomgångar.

Bedömning:

 • I det dagliga arbetet, både i diskussioner och i arbetet med boken, praktiskt och teoretiskt samt genom olika tester.
 • Momenten vi gör i boken och på arbetsblad kommer att bedömas.
 • Ditt deltagande i samtal och diskussioner kommer också att bedömas.
 • Efter varje kapitel görs en diagnos.
 • Vi fortsätter att repetera sådant som du behöver träna mer på. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 3B, Kap 1

Rubrik 1

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Huvudräkning, muntlig
Förstår frågan och utför beräkningar med tal i bråkform.
Bråk som del av helhet
Känner igen och skriver enkla bråk som del av antal.
Bråk som del av antal
Använder utvecklingsbara metoder för beräkningar med addition vid huvudräkning.
Bråk med hjälp av tallinjen
Redovisar kunskaper om bråk med hjälp av tallinjen.
Jämföra bråk
Jämför enkla bråk.
Addition med bråk
Använder utvecklingsbar metod för att addera bråk.
Beräkningar med bråk
Adderar och subtraherar bråk.
Beräkningar med bråk
Adderar och subtraherar bråk när ena talet är ett heltal.
Problemlösning
Förstår frågan i en textuppgift. Skriver ett matematiskt uttryck och svar.
Problemlösning
Förstår frågan i en textuppgift. Löser själv. Skriver ett matematiskt uttryck utifrån enkla vardagliga situationer. Bedömer om svaret är rimligt. Skriver svar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: