Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppens inre organ och matspjälkning

Skapad 2021-02-17 14:33 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Tillsammans samtalar vi om kroppens inre organ och matspjälkning, genom olika multimodala texter såsom text, bild och film.

Innehåll

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Barnen har ställt frågor kring kroppens olika delar och dess funktion, såsom t.ex. varför dunkar hjärtat så fort? (t.ex. när de har haft gympa) Varför har vi blodkärl? Var sitter hjärtat/hjärnan?

Många av barnen kan var de olika kroppsdelar heter och sitter på människan. Många kan peka på sig själva var de olika kroppsdelarna sitter. Barnen har visat intresse och engagemang för de olika kroppsdelarna och även de inre organ som människan har. De visade var hjärtat sitter, hjärnan osv. Detta har lett oss in på människans inre organ - som vi har samtalat mycket kring och använt bildstöd till var de olika organ sitter. Barnen visar på kunskap och intresse för kroppens inre organ men behöver ytterliga kunskap kring vad organen heter och var de sitter samt dess funktion. De har under tidigare aktivitet och i spontana situationer frågat kring hur mat bli till bajs, var maten hamnar i magen, varför är bajs brunt osv. Detta har lett oss in på matspjälkningen. De behöver få mer kunskap inom detta område.

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Omsorg, utveckling och lärande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

Normer och värden:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

 

Barns delaktighet och inflytande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt: Att barnen ska få samtala om kroppens inre organ och matspjälkning.

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

Mindre barngrupp. Barnen får reflektera kring vad vi gjorde förra gången när vi arbetade med kroppen - för att återminnas (kroppens inre organ).

Genom bildstöd går vi igenom människans olika inre organ. Barnen får benämna de olika organ och komma med funderingar/idéer till dess betydelse för vår kropp. Vi reflekterar tillsammans kring de olika organ och barnen får sedan visa på sig själva var de olika organ sitter. Vi samtalar kring kroppens inre organ och dess betydelse för matspjälkningen, som leder oss djupare in på kroppens matspjälkning och dess funktion. Hur blir mat till bajs? Vad händer i kroppen? Var tar maten vägen? Varför är bajs brunt?

Vi tittar på en film som handlar om matspjälkningen - som vi sedan diskuterar kring.

Vi avslutar med en avslappning/yoga. barnen får känna efter hur det känns i kroppen när vi andas in och andas ut och reflektera över detta t.ex. att vi andas in syre, till lungorna - dess betydelse osv.

Dokumentation sker genom foto som vi sedan fortsätter att hänga upp på vår "tema-vägg".

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: