Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartläggning LEK Mjölnargränds förskola 12/2 2021

Skapad 2021-02-17 14:51 i Mjölnargränds förskola Östersund
Förskola
Hur ser leken ut idag? För att veta vad som ska förändras eller vad vi kan bygga vidare på behöver vi utgå från nuläget. Detta kan vi göra genom en kartläggning av leken.

Innehåll

Kartläggning LEK

 

Syfte:

Att genom en kartläggning av leken få ett nuläge

 

Mål: 

Att få syn på

 • Vilka lekar som finns hos oss idag
 • Möjligheter till delaktighet samt lekens tillgänglighet
 • Pedagogens delaktighet och roll i lek
 •  

Uppgift:

Reflektera i arbetslaget kring frågeställningarna nedan.  

 

Frågeställningar:

 • Innelek  

  Vilka lekar förekommer i dag?  

  Vilka grupperingar leker barnen i?

  Vilka lekar tar barnen egna initiativ till?  

  Vilka lekar tar ni som pedagoger initiativ till?  

  Var sker lekarna mestadels? 

  Utelek 

  Vilka lekar förekommer idag?

  Vilka grupperingar leker barnen i? 

  Vilka lekar tar barnen egna initiativ till? 

  Vilka lekar tar ni som pedagoger initiativ till? 

  Var sker lekarna mestadels? 

   När under dagen ser ni att det förekommer mest lek? 

  På vilket sätt använder barnen olika material i leken? 

  Hur använder ni lekstarka barns kompetens i gruppen? 

  Hur delaktiga kan alla barn vara i leken?  

  Hur tillgänglig är lärmiljön för alla barn i gruppen? 

  Hur främjar ni som pedagoger barnens språk och samspelsförmåga i leken? 

   
 • Reflektera över varje fråga: hur ser det ut idag och vad ni behöver utveckla? 
 • Börja arbeta med någon eller några av de punkter ni kommit fram till att ni behöver utveckla. 

   

  Utifrån det ni kommit fram till välj att fokusera på någon del som ni redan nu kan jobba med.  

  •  

  •  

  •  

Dokumentation

Dokumentera genom att kopiera in och besvara frågeställningarna i Reflektion.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: