Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kunskaper som behöver visa eleverna på slutet av åk8

Skapad 2021-02-17 14:52 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Kort inledning som väcker nyfikenhet!
Grundskola 7 – 9 Bild
Här är de kunskaperna som visar varje elev i Bild efter eleven slutar åk 8 , båda praktiska och teoretiska.

Innehåll

Eleverna lär sig stegvist att skapa sina verk.  

Först lär eleverna sig att rita enklare föremål och detaljer och övar på det.

Efter det skapar eleverna svårare kompositioner som baseras på de enklare detaljer som eleverna fick träna på.

Eleverna använder även internet för att hitta förebilder för sina kompositioner

Eleverna måste kunna förklara egna bilder , analysera egna och andras bilder

Eleverna måste kunna använda termer och begrepp

Eleverna måsta ha kännedom i konsthistoria och koppla till historia

Matriser

Bl
BILD. Här är det som ni lärde sig hittills i åk 7-8.

Kunskaperna som eleverna fick på lektionerna
Eleven har inte klarat än
Eleven har lärt sig och använder det i sitt skapande
att kunna rita människor med rätta proportioner och rörelser och använda det i alla uppgifter. Att kunna rita huvudet från olika sidor Att kunna rita kläder på människor i bilden.
att kunna visa olika fantasier i skissform
att förstå Perspektiv och kunna använda det i sitt skapande
att ha kännedom om Kompositionen och kunna använda aktivt i sitt skapande i alla sina uppgifter. Att kunna visa mer viktiga och mindre viktiga detaljer i bilderna med olika storlekar, färger och detaljer.
att kunna skapa berättande och informativa bilder och använda bild som språk
att använda aktivt termer och begrepp och kunna snabbt förklara dem: perspektiv, proportioner, komposition, att komponera bilden på papper, negativ/positiv yta, statisk/dynamisk bild, dynamik i bilden, valörer, färgnyanser, bildens karaktär, kontrast, porträtt, landskap, stilleben
att kunna analysera egna bilder, se båda framgångar och misstag och hitta lösningar för förbättringar
att kunna använda material och teknik: blanda färger på en palett för att få färgnyanser, välja rätt storlek på penslar, inte förstöra penslarnas spets under arbete, inte gnida hårt på papper vid färgläggningen, inte trycka hård på pennan.
att kunna jobba självständigt och bidra sitt bästa till sitt skapande att kunna hitta självständigt förebilder på internet och använda dem att göra det som lärare kräver och lägga extra detaljer som gör din bild annorlunda än andras, speciell, unik eller mer intressant.

Kunsthistoria

Kunskaperna som eleverna fick på lektionerna
Eleven har inte klarat än
Eleven har lärt sig och använder det i sitt skapande
Ny aspekt
att kunna berätta om gammaldags konst,
Ny aspekt
se skillnader mellan olika epoker och beskriva dem
Ny aspekt
att förstå och beskriva särdrag mellan renässans, barock, rokoko, romantiken och realism i historiska period 1400-1800-talet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: