Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text "Här och där" - Svenska åk 5

Skapad 2021-02-17 14:56 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola 5 Svenska
Vi arbetar med beskrivande texter och fokuserar på faktatexter. Du kommer bland annat att lära dig strukturen för en beskrivande text, typiska språkliga drag och att anpassa texten efter mottagare. Du kommer att avsluta arbetsområdet genom att skriva en faktatext om ett land i Europa. Vi utgår från läromedlet ZickZack.

Innehåll

Syfte 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.


Mål 

När vi arbetat med detta beskrivande texter ska du kunna:

 

 • förstå och använda strukturen för en beskrivande text,
 • använda ämnesspecifika ord som t.ex. statsskick, klimat, valuta och befolkning,
 • använda dig av de språkliga drag som är typiska för beskrivande texter, så som att komparera adjektiv, använda jämförande sambandsord samt verb i presens,
 • göra jämförelser, t.ex. Sverige är större än Norge,
 • skriva en beskrivande text utifrån den mall vi arbetat med,
 • söka information från olika källor och värdera källornas tillförlitlighet.

Metod

Undervisningen bedrivs utifrån ZickZack skrivrummet. Vi har genomgångar och gör uppgifter gemensamt, enskilt samt i par och grupp. Vi går igenom vad en beskrivande text innehåller och hur den är strukturerad. Vi tränar på de språkliga drag som används i beskrivande texter, t.ex. verb i presens, komparation av adjektiv, jämförande sambandsord och ämnesspecifika ord. Arbetet avslutas med en egenskriven faktatext om ett land i Europa, vilken bedöms enligt kriterierna nedan.

 

Bedömning 

Jag bedömer din förmåga att:

 

 • skriva beskrivande texter med struktur och språkliga drag,
 • söka information från olika källor, sammanställa informationen med egna ord och värdera källornas tillförlitlighet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Beskrivande texter "Här och där" - Svenska åk 5

Insats krävs
Nivå 1, godtagbara kunskaper
Nivå 2, mer än godtagbara kunskaper
Nivå 3, mer än godtagbara kunskaper
Innehåll
Texten har ett i huvudsak begripligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Texten har ett relativt tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Texten har ett tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Struktur
Textens händelseförlopp är i huvudsak sammanhängande och begripligt genom t.ex. inledning, underrubriker, brödtext och styckeindelning.
Textens händelseförlopp är sammanhängande och relativt väl strukturerat genom inledning, underrubriker, brödtext och styckeindelning.
Textens händelseförlopp är sammanhängande och väl strukturerat genom en väl fungerande inledning, underrubriker, brödtext och styckeindelning.
Språklig variation
Texten har viss språklig variation.
Texten har förhållandevis god språklig variation. Texten är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord (och, men, så).
Texten har god språklig variation. Texten är uppbyggd med varierade och passade sambandsord för texttypen (liksom, jämfört med, detsamma, i motsats till).
Stavning
Stavfel finns men det stör inte förståelsen.
Relativt få stavfel finns och de stör inte förståelsen.
Få eller inga stavfel finns.
Skiljetecken, stor/liten bokstav
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med viss säkerhet.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är i huvudsak fungerande.
Meningsbyggnaden är relativt fungerande och något varierad.
Meningsbyggnaden fungerar väl och är varierad.
Tempus
Tempus är i huvudsak fungerande.
Tempusbruket är oftast korrekt.
Tempusbruket fungerar väl.
Söka, välja ut och resonera kring källor
Kan söka, välja ut information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Kan söka, välja ut information från ett avgränsat urval och källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Kan söka, välja ut information från ett avgränsat urval och källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: