Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Puls åk 4-6

Skapad 2021-02-17 15:02 i Skuttunge skola Uppsala
Teknik, utgår från puls materialet.
Grundskola F – 6 Teknik
Har du någon gång undrat vad teknik är, nu ska vi ta reda på det! Vad gör man när man programmerar, hur bygger man en hållfast konstruktion och hur lyder mekanikens gyllene regel? Detta och mycket mer kommer du at få lära dig i ämnet teknik

Innehåll

Vad ska vi lära oss? 

- att förstå hur de enkla maskinerna hänger samman.

- att behärska mekanikens gyllene regel: "det du vinner i kraft förlorar du i väg"

- att förstå hur en dator är uppbyggd och hur den fungerar.

- att programmera egna konstruktioner och spel. 

- att utveckla förmågan att lösa olika problem.

- att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

- att förstå att teknisk verksamhet har betydelse för och påverkar människan, samhället och miljön. 

- att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer. 

- att skapa hållfasta konstruktioner.

 

Arbetssätt

Du kommer att få:

arbeta med läromedlet Puls teknik 4-6.

arbeta enskilt och i grupp

använda datorer för att programmera

lyssna och delta i gemensamma genomgångar

arbeta praktiskt med olika byggnadsmaterial

dokumentera och analysera.

 

Vad kommer att bedömas

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

använda de begrepp som anknyter till ämnesområdet

välja och använda metoder som är anpassade till uppgiften.

Använda datorn och dess program för att skapa och programmera.

 välja handlingsalternativ som leder framåt.

göra dokumentationer av arbetet med skisser, ritningar, modeller och texter. 

föra enkla resonemang kring hur några enkla föremål och tekniska lösningar förändrats över tid. 

Skapa hållbara konstruktioner.

 

Hur ska du visa vad du kan?

Du får visa vad du kan dels när du arbetar i boken, vid muntliga diskussioner och genom diagnoser/prov

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: