Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad kännetecknar våren?

Skapad 2021-02-17 15:06 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Barnens tankar om vad som kännetecknar våren, som vi sedan diskuterar kring.

Innehåll

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Vi arbetar med hållbar utveckling som prioriterade mål i förskolan. Barnen visar intresse för de olika årstiderna som vi har. De har funderingar kring vilka årstid som kommer härnäst och i vilken ordningen dem följer. Eftersom de är vinter nu har vi samtalar mycket kring vad som kännetecknar vintern som årstid. Barnen har funderingar kring nästa årstid, det vill säga våren. De har frågat t.ex. när våren kommer? Varför blir de varmare? Varför växer gräset då? Varför kan vi inte alltid ha sommar? Varför firar vi påsk på våren osv... 

Eftersom våren snart kommer anser vi att det är väsentligt att ta del av barnens nyfikenhet och intresse för årstider, i detta fall våren. Vi tänker att vi tillsammans ska följa vårens utvecklingsfaser och dess bemärkelser eftersom vi dessutom kommer vara utomhus ännu mer när det blir varmare och då behöver flytta ut undervisningen. 

Barnen har behov av att få mer kunskap kring djur och natur, såsom växter, fåglar och insekter. Men även hur vi människor påverkar djur och natur. 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Omsorg, utveckling och lärande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

Normer och värden:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

 

Barns delaktighet och inflytande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt: Att barnen ska lyfta deras tankar om våren och dess kännetecken.

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

 

Aktiviteten sker i mindre barngrupp där barnen får svara på olika frågeställningar såsom: Var är våren? Vad är årstider? Hur många årstider har vi? Vad kännetecknar våren? Hur ser det ut utomhus när de är vår? Hur mår du när det är vår? Vilken temperatur är det? Vilka djur kan man se? Osv.... Varje barn får svara på frågorna och komma med sina tankar och funderingar. 

Titta på en kortfilm om våren - som vi sedan diskuterar om. 

 

Dokumenterar genom anteckningar av barnens tankar. 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: