Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV, STN, Texttyper och bokcirkel, v. 5-14

Skapad 2021-02-17 15:06 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Svenska
Under v. 5-14 kommer vi att repetera och skriva texter inom olika genrer. Vi kommer att träna på uppbyggnad, språk och struktur och slutligen skriva en text inom genren som lämnas in till din lärare. Vi kommer också att arbeta med boken Alex Dogboy. Där vi kommer att läsa, diskutera och reflektera kring bokens innehåll kopplat till våra egna erfarenheter.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?

 

 • Olika texttyper (instruerande, beskrivande, argumenterade, återberättande)
 • Boksamtal kring boken Alex Dogboy
 • Läsa olika slags texter
 • Träna läsförståelse

 

Hur ska vi arbeta?

 • Lärarledda genomgångar
 • Skriva egna texter
 • Titta på kortare informationsfilmer
 • Träna på att ge och ta emot respons på texter samt förbättra texterna utifrån responsen
 • Högläsning och tystläsning
 • Boksamtal i läsgrupper 

 

 

Vad ska du lära dig?

 • Skriva texter inom olika genrer och lära dig struktur, språk och uppbyggnad inom respektive genre
 • Utveckla din läsförmåga, både enskilt och i grupp samt kunna samtala och reflektera kring det du läst 

 

 

Vad blir du bedömd på?

 • Ditt deltagande under lektioner samt att du gör alla uppgifter, både muntliga och skriftliga
 • Den skriftliga slutuppgiften inom varje textgenre 
 • Den bokrapport du kommer skriva när vi läst klart Alex Dogboy

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: