Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Redskap Gymnastik

Skapad 2021-02-17 15:11 i Ånestadsskolan Linköping
Redskap Gymnastik högstadiet
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Redskap Gymnastik är en av de äldsta rörelseformer inom skolans idrottssammanhang. Trots att den utvecklar jätte många förmågor samtidigt hos utövarna, håller den på att försvinna från undervisningen mer och mer, tyvärr. Nu gör vi ett kvalitativt försök att förebygga det och lära oss nya övningar samt utveckla vår motorik en hel del. Mitt syfte med undervisningen är att du ska träna din rums- och kropps samt tidsuppfattning genom olika gymnastiska övningar. Du kommer att utveckla, på ett positiv sätt, olika motoriska färdigheter som kommer att ge dig en bättre uppfattning av din kropp.(styrka, balans och koordination samt flexibilitet) Vi ska jobba med olika redskap som till exempel: matta, plint, ribbstol, räck, ringar, bom. Vi kommer att jobba med tekniska och säkerhetsaspekter som är viktiga att tänka på under träningsprocessen. Redskap gymnastik gör oss starka och smidiga samt förbereder till alla andra idrottsgrenar på ett grundligt och allsidigt sätt.

Innehåll

Pedagogisk planering                                                     V.T. 2021                        

Redskap Gymnastik                                                        Ånestadsskolan, Linköping

Period: v.7 - v.10

Syfte: 

-      Utveckla allsidig rörelseförmåga genom att prova på/ träna med olika gymnastiska övningar på olika redskap samt utveckla förståelse för säkerhet i samband med användning och hantering av olika redskap. (Matta, ringar, plint, räck, ribbstol, bom etc.)

MÅL:

1.     Att eleven ska kunna aktivt delta i dem flesta övningar samt utveckla sin teknik vid utövandet.

2.     Att eleven ska kunna utöka sin förståelse för olika rörelse former och hur de påverkar vår motorik samt se samband mellan rörelse och hälsan

3.     Att eleven ska kunna lära sig om säkerhet kopplad till användning av olika redskap samt områdes specifika begrepp 

Arbetssätt:

-          - Praktisk undervisning(teknik) via demonstration, förklaring och övning. Dvs tillämpning av arbetsmodellen: demonstrera-       förklara-öva-förklara-öva 

        - Nivåanpassad svårighetsgrad i övningar på alla redskap, dvs grupp och individ anpassad undervisning 

-            Mindre undervisningsgrupper ev. övning i par 

              Språkutvecklande arbetssätt (vid förklaringar) – områdes specifika begrepp ( vad olika redskap kallas för och vad olika övningar har för benämning. )   

      - kamrat bedömning/ assistans till varandra; parvis 

 

VIKTIGA BEGREPP: 

1. Matta; 2. Bom; 3. Plint, 4. Ribbstol, 5. Romerska ringar, 6. Räck; 7. Sats breda; Kullerbytta framåt, handstående, huvudstående, bakåt kullerbytta, Hjulning, Vågen, Kullerbytta framåt flygandes, balansgång framåt och bakåt, Balanssax, Sidledes balansgång, Katthopp, mellanhopp, grenhopp, sidohopp, osv... 

 

Bedömning:

-        Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- anpassa dina rörelser till övningarna (övningens specifika krav) som vi ska jobba med. 

- använda dig av tekniken för att optimera och effektivisera resultatet inom gymnastik.

- reflektera (värdera hur och varför) över vilken vikt tekniken har när man förknippar den med säkerheten inom gymnastiken.
 

- använda dig av områdets specifika begrepp (ord) när du reflekterar och förklarar vad du gör samtidigt varför 

OBS! Bedömningen görs parallellt dvs samtidigt som övning pågår. Detta innebär att en uttalad examinationstid (lektion) finns inte utan bedömningen "bakas in" i självaste övningsdelen (som följer efter undervisningsdelen). Det gäller att vara aktiv och försöka utvecklas i övningar på varje redskap vi kommer att jobba med. Jag kommer att använda mig av anteckningar för att skapa så rättvis bedömning som möjligt. Ingen videoinspelning kommer att genomföras vid bedömningen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  C 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Idrott och Hälsa 7-9

Genom undervisningen i ämnet idrott ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

F
E
C
A
Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
 • Idh  7-9
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
 • Idh  7-9
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
 • Idh  7-9
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten
 • Idh  7-9
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: