Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken om mig själv

Skapad 2021-02-17 15:12 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Boken om mig själv
Grundskola 2 Bild SO (år 1-3) Svenska
Nu skall du författa en bok. Du skall skriva om dig själv och sådant som du tycker om, gör, känner och tänker. Du är experten! Nu skall du skriva Boken om dig själv!

Innehåll

Du skall få lära dig att:

skriva texter och rita egna bilder som du kombinerar med texten i en bok.  

ge respons på kamraters texter och göra förbättringar efter respons

 

Du skall få träna på att:

 • skriva enkla texter
 •  använda versaler och gemener på rätt sätt samt sätta ut punkt i slutet av meningarna
 •  kombinera text och bild
 •  kunna ta emot respons av andra och bearbeta sin egen text

Hur?

Så här skall vi göra - Genomföra:

Vi kommer att arbeta med detta skrivprojekt under svensklektionerna. Du skall få skriva texter om dig själv med olika innehåll. Du skall också rita/måla bilder till din text så att du förstärker och förtydligar det du skrivit. 

Under arbetets gång kommer vi att arbeta med respons. Det betyder att du  kommer att titta på din text och kanske lägga till ny text, kanske rätta något ord eller lägga till en glömd punkt. 

Det här skall du visa att du kan - Bedömning:

 • skriva en enkel text och använda gemener och versaler på rätt sätt samt sätta ut punkt i slutet av meningarna.
 • kombinerar din text med passande bilder
 • visar att du vet hur man skriver en enkel text kombinerad med en bild genom att förbättra text efter respons.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: