Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årskurs 5 - Multiplikation och division

Skapad 2021-02-17 15:31 i Ljungviksskolan Lerum
Kort information för pedagoger som söker efter pedagogiska planeringar.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Multiplikation är ett av de fyra räknesätten och kan bland annat ses som upprepad addition, area eller som proportionalitet. Den mellanhöga punkten eller x används som multiplikationstecken. Divisionen brukar vi dela upp i innehållsdivision och delningsdivision. Resultatet kommer bli detsamma men vissa uppgifter är enklare att förstå som innehåll och andra som delning. Divisionsstreck eller snedstreck används för att beteckna division.

Innehåll

Syfte

- formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

- använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

- välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

- föra och följa matematiska resonemang, och-

- använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Centralt innehåll

Taluppfattning och tals användning

- Rationella tal och deras egenskaper

- Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

- Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

 

Algebra

- Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

- Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

 

Problemlösning

- Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

- Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

 

Undervisning

Du kommer få chans att lära dig genom att:

Aktivt delta på genomgångar

Arbeta parvis i häften

- Lösa problem i grupp

- Använda stödmallar för att befästa kunskap

- Kolla på genomgångar på Begreppa

- Färdighetsträning på Nomp

 

Bedömning och redovisning

Du kommer bli bedömd genom:

- den kunskap du visar på de aktiva genomgångar vi har

- den kunskap du visar upp genom ditt användande av material

- den kunskap du visar upp i grupp-, par- och enskilda arbeten

- den kunskap du visar upp på analoga och digitala test

Matriser

Ma
Multiplikation och division

Multiplikation och division

Med 10 och 100
Du kan genomföra skriftliga beräkningar med multiplikation och division med 10 och 100.
Fyrsiffriga tal
Du kan genomföra skriftliga beräkningar med multiplikation och division. Du kan multiplicera och dividera ett fyrsiffrigt tal med ensiffrigt tal.
Problemlösning
Du kan lösa problem genom att använda multiplikation och division.
Begrepp
Du känner till och kan använda dig bland annat av begreppen delbarhet, faktor, multipel, produkt och kvot.
Räknehändelser
Du kan lösa och konstruera räknehändelser kopplade till multiplikation och division.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: