Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De abrahamitiska religionerna

Skapad 2021-02-17 15:29 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 6 Religionskunskap
Ibland kallas de för syskonreligioner. Judendom, kristendom och Islam räknar alla Abraham som sin stamfader. Det gör att religionerna liknar varandra ganska mycket och att de har många gemensamma nämnare. I det här arbetsområdet tittar vi närmare på vad som förenar och skiljer de tre religionerna åt.

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet är att du ska

  • lära känna de tre abrahamitiska religionerna judendom, kristendom och islam
  • lära dig några likheter och skillnader mellan de tre religionerna
  • lära dig om några ritualer, symboler och platser som är viktiga för religionerna
  • träna och utveckla din förmåga att resonera om sådant som är likt och skiljer religionerna åt
  • träna och utveckla din förmåga att resonera kring hur religion påverkar människor

Arbetssätt och redovisning

Du kommer att få ut instuderingsfrågor om de olika religionerna. Vi kommer att  titta på filmer om de tre religionerna. Du deltar i diskussioner och gör övningar och uppgifter som du får ut under lektionstid.

Vi kommer att ha ett skriftligt prov där du får visa att du kan redovisa för varje religion och även göra jämförelser mellan dessa.

Matriser

Re
De Abrahamitiska religionerna

Grundläggande
Utvecklad
Välutvecklad
Faktakunskaper
Förmågan att redogöra för fakta och placera rätt symboler till rätt religion.
Du har grundläggande kunskaper om judendom, kristendom och islam. Du kan beskriva centrala tankegångar inom de tre religionerna. * I dina beskrivningar använder du några av begreppen som hör till arbetsområdet, till exempel synagoga, imam, dop etc. Du förklarar på ett enkelt sätt.
Du har goda kunskaper om judendom, kristendom och islam. Du kan förklara och visa på samband mellan de tre religionerna. * I dina beskrivningar använder du flera av begreppen som hör till arbetsområdet. Du förklarar på ett utförligt sätt genom att se samband och förklara dessa.
Du har mycket goda kunskaper om judendom, kristendom och islam. Du kan förklara och visa på samband och generella mönster inom och mellan de tre religionerna. * Du använder de flesta av begreppen som hör till arbetsområdet. Du förklarar på ett välutvecklat och utförligt sätt genom att detaljerat beskriva och förklara samband.
Resonemang
Förmågan att förklara likheter och skillnader mellan olika religioner.
Du kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan judendom, kristendom och islam. * Dina resonemang sker huvudsakligen i ett led (x hänger ihop med y).
Du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan judendom, kristendom och islam. * Dina resonemang sker ofta i flera led (x beror på y, vilket leder till z)
Du kan föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan judendom, kristendom och islam. * Dina resonemang sker huvudsakligen i flera led och med stor tyngd och aktualitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: