Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cirkelmodellen - Faktatexter

Skapad 2021-02-17 15:34 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer arbeta med faktatexter. För att eleverna ska få en djupare förståelse kring vad en faktatext är och hur de är uppbyggda så kommer vi arbeta enligt Cirkelmodellen.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska träna på att läsa och skriva faktatexter. Vi kommer arbeta utifrån cirkelmodellen för att du ska få djupare förståelse för hur en faktatext är uppbyggd. 

Syftet med arbetet är att du ska lära dig hur en faktatext är uppbyggd och vilka kännetecken faktatexter innehåller. Vi kommer prata om vad som är fakta och vad som är åsikt och skillnaden däremellan.

Du kommer att få läsa faktatexter om olika saker och producera egena texter.

 

Hur ska vi arbeta?

 

 • läsa faktatexter

 • göra VÖL-schema

 • utveckla lässtrategier

 • ta reda på vad som är typiskt för faktatexter

 • skriva faktatexter gemensamt, i mindre grupp och på egen hand

 • skriva tankekarta 

 • lyssna på faktatexter

 • självuppskattning

 

Du kommer få utveckla din:

analysförmåga - genom att läsa och skriva faktatexter kommer du få förståelse för hur en faktatext är uppbyggd och vad som kännetecknar en faktatext.

kommunikativa förmåga - du kommer få träna på din förmåga att samtala kring faktatexters innehåll och viktig och intressant fakta kring djur. Du kommer få träna på att skriva ner dina tankar i en tankekarta. Du kommer även få träna på att muntligt berätta för klassen om ett djur som du själv valt att skriva om. 

metakognitiva förmåga - genom samtal kommer du få träna på din förmåga att reflektera över dina texter och ditt sätt att skriva. 

procedurförmåga - genom att lära dig några strategier för att samla information (exempelvis: tankekarta) så kommer du träna på att hitta fungerande lärstrategier och studieteknik.

begreppsförmåga - genom att vi samtalar om faktatexter och dess kännetecken så kommer du få träna på ord så som rubrik, bildtext, tabell, register, faktaruta, diagram, innehållsförteckning, nyckelord och tankekarta

 

 

 

Vad ska du lära dig

I slutet av arbetet kommer jag bedöma om du kan:

(analysförmåga) - resonera kring vad en faktatext är och hur man känner igen en faktatext. Du ska även kunna visa vad som bör finnas med i en faktatext om djur. 

(kommunikativa förmåga) - samtala kring faktatexters innehåll. Du kommer muntligt få berätta för klassen eller liten grupp om ett djur du valt att skriva om. 

(metakognitiv förmåga) - samtala och reflektera kring ditt eget skrivande.

(procedurförmåga) - använda dig av lärstrategier så som tankekarta för att strukturera upp ditt skrivande.

(begreppsförmåga) - använda dig av vissa begrepp kopplade till faktatexter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Faktatexter

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Söka information
Du kan med stöd från vuxen hitta information ifrån givna texter.
Du kan med visst stöd hitta information från olika texter.
Du kan söka information själv från olika texter.
Använda tankekarta
Du kan med stöd från vuxen fylla i en tankekarta.
Du kan med visst stöd fylla i en tankekarta.
Du kan självständigt arbeta med tankekartan och fylla i nödvändig information.
Skriva faktatext med underrubriker
Du kan med stöd skriva en enkel faktatext om ett djur. Du kan använda några underrubriker i din text.
Du kan med visst stöd skriva en faktatext om ett djur. Du kan använda underrubriker i din text.
Du kan självständigt skriva en faktatext med mycket innehåll och du använder dig av underrubriker för att strukturera upp din text.
Enkla skrivregler
Du skriver med antingen gemener eller versaler och blandar ibland.
Du använder dig till viss del av korrekta skrivregler, så som att skriva med gemener och använda punkt och stor bokstav i början på meningen ibland.
Du använder dig av korrekta skrivregler, så som att skriva med gemener och använda punkt och stor bokstav i början på meningen.
Muntligt redovisa
Du kan med stöd av vuxen berätta lite fakta om ett valt djur. Du kan visa bilder till.
Du kan med visst stöd berätta om ett valt djur du skrivit om. Du kan visa bilder till.
Du kan redovisa självständigt och noggrant om det djur som du valt att skriva om.
Självbedömning
Du kan med stöd göra en uppskattning av ditt eget skrivande. Du kan med hjälp av vuxen hitta något som du kan förbättra.
Du kan med visst stöd göra en uppskattning av ditt eget skrivande. Du kan själv hitta ett eller flera saker att förbättra i din text.
Du kan självständigt och ordentligt göra en uppskattning av ditt eget skrivande. Du kan själv hitta ett eller flera saker att förbättra i din text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: