Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EÅV4 Femte upplägget

Skapad 2021-02-17 15:56 i Flerstämmig undervisnings femte upplägg Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Femte upplägget från Snösätra och Årsta 3

Innehåll

Samplanering – didaktiskt informerat undervisningsupplägg 

Boxnummer: EÅV 4 

 

Mål  samtolkning 

Barnen ska få möjlighet och utrymme till att vidareutveckla sina kunskaper och förmågor i frågor rörande empati och vänskap. Barnen ska få chans till att se en röd tråd i arbetet med empati och vänskap men även hur temat kan involveras och inkluderas i många olika sammanhang. Utgångspunkten i det här sammanhanget är att barnen ges tillfälle och utrymme att följa den röda tråden till hälsa och rörelse/välbefinnande. 

 

Vad (innehåll)? 

Barnen kommer att få möjlighet att delta i en hinderbana som har temat Alfons Åberg. Hinderbanan anordnas utomhus på förskolans bakgård. 

Material till hinderbanan: 

 • Koner 

 • Rockringar 

 • Gymnastikmatta  

 • Balansstenar 

 • Befintlig samlingsbänk  

 

Hur (form)? 

Hinderbanan kommer sättas i ordning utomhus på baksidan på förskolan. Hinderbanan kommer att präglas av Alfons Åberg. Barnen ska introduceras till hinderbanan genom att de får ett brev från Alfons Åberg som behöver gruppens hjälp. Barnens uppdrag är att hjälpa Alfons att hitta sin pappa Bertil och kompis Milla. I brevet förklarar Alfons att han tror att pappa och Milla fastnat i hinderbanan och frågar barnen om de kan hitta dem under hinderbanans gång. 

 

 Vem/vilka (aktör)? 

Hela barngruppen kommer att få möjlighet att gå Alfons Åbergs hinderbana. Barngruppen kommer att få delas upp i mindre grupper. Men fokus med videoinspelning kommer att göras med första gruppen som kommer att få börja med hinderbanan. Barnen i den gruppen är 5 barn i åldrarna 4–5 år. 

 

 

 

Var (ute-inne-rum-plats)? 

Alfons Åbergs hinderbana ska genomföras utomhus på förskolans bakgård. 

 

När (tid)? 

Barngruppen genomför Alfons Åbergs hinderbana på förmiddagen den 3 november. 

 

Varför dessa val? 

Barngruppen har under terminen arbetat med vänskap och empati i olika former utifrån Alfons Åbergs vänskapslåda. Vi vill erbjuda barnen en vidareutveckling av detta tema genom att tillföra en rörelseaktivitet i form av hinder- och balansbana. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

•  nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära 

• fantasi och föreställningsförmåga, 

• motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande (Lpfö 18, s. 13. Skolverket, Stockholm). 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: