Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, Procent v7-12 åk 8

Skapad 2021-02-17 15:57 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Matematik
LPP – Procent ÅK8 VT21

Innehåll

 

LPP – Procent ÅK8 VT21                                       

 

 Långsiktiga mål

 

Under momentet ska du få möjlighet att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

 

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband

 

·       använda matematikens uttrycksformer för att kunna samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Lärandemål

 

       Du ska kunna:

 

 • lära dig begreppen* som tillhör kapitlet
 • Beräkna delen
 • Beräkna andelen i procent
 • Beräkna procentuell förändring
 • Göra beräkningar med hjälp av förändringsfaktorer

 

 

 

För högre nivå skall du också kunna:

 

 

 

*Begrepp: Del, andel, procent, prisskillnad, procentsats, procentuell förändring, förändringsfaktor

 

 

 

Undervisning

 

·       Genomgångar

 

·       Enskilt arbete

 

·      Grupparbete

 

Underlag för bedömning

 

·       Lektionsarbete, så väl skriftligt som muntligt

 

·       Läxor

 

·       Prov

 

 

 

 

 

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

Lektion 4

7

Repetition: Vad är procent Sid 174

Beräkna delen sid 177

Beräkna andelen sid 175

Beräkna förändringen i procent sid 176

Räkna ikapp

8

Förändringsfaktor

Sid 178-179

Beräkna förändring med förändringsfaktor sid 180

När förändringen är mer än 100% sid 181

Läxgenomgång:

Repetition 18

9

Lov

Lov

Lov

Lov

10

Jämför med Procent sid 182-183

Egen räkning

Diagnos

sid 186-187

Läxgenomgång:

Repetition 19

11

Röd eller blå kurs

Röd eller blå kurs

Röd eller blå kurs

Läxgenomgång:

Repetition 20

12

Röd eller blå kurs

Röd eller blå kurs

Röd eller blå kurs

Prov

 

 

 

 

Bedömningen avser

         E                                C                              A

Problemlösningsförmåga

I vilken grad eleven kan tolka problemsituationer, lösa olika problem samt resonera om och värdera lösningarnas rimlighet.

 

Kvaliteten på de strategier, metoder och modeller som används samt förmågan att finna alternativa tillvägagångssätt.

Eleven löser delar av problemen med strategier och metoder som delvis fungerar.

 

 

 

 

Eleven löser problemen nästan helt med strategier och metoder som fungerar.

 

Eleven löser alla delar av problemen med lämpliga strategier och metoder .

 

Begreppsförmåga

I vilken grad eleven använder och visar förståelse och förtrogenhet med innebörden av definition för de matematiska begreppen.

Eleven visar förståelse för begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang.

Eleven visar god förståelse för begrepp och kan använda dem i bekanta sammanhang.

Eleven visar mycket god förståelse för begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang.

Metod

I vilken grad eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder

för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Eleven kan välja och använda en delvis fungerande metod för att göra enkla beräkningar med tillfredsställande resultat.

Eleven kan välja och använda en fungerande metod och göra beräkningar med gott resultat.

Eleven kan välja och använda en mycket väl fungerande metod med mycket gott resultat.

Kommunikationsförmåga

I vilken grad eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt genom att använda lämpliga uttrycksformer

I vilken grad eleven för och följer matematiska resonemang

Redovisningen är möjlig att förstå och går delvis att följa även om det matematiska språket har brister och felaktigheter.

Redovisningen är lätt att förstå och följa men kan vara knapphändig. Det matematiska språket används på ett acceptabelt sätt.

 

 

Redovisningen är strukturerad och tydlig med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: