Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktionsforskning 20/21 Södra Sandby/Revinge Kurrans skatt

Skapad 2021-02-17 15:53 i Sagobackens förskola Lunds för- och grundskolor
TSS fsk mall för pedagogiska planeringar 2017 (förskola)
Förskola
Genom att Lyssna - Lära - Leda har förskolorna i Södra Sandby varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning på vetenskaplig grund. I HAND står för värden som genomsyrar förskolans verksamhet.  Inkludering, alla är värdefulla och mångfald är en tillgång  Hållbarhet, varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet  Ansvar, ett eget ansvar som sträcker sig lite längre  Nyfikenhet, utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter  Delaktighet, kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna

Innehåll

1.Kartläggningen (Var är vi?)

Kartläggningen visade att 

 

2. Identifierade förbättringsområde

Utifrån kartläggningen har vi valt att arbeta med

 

3. Målformulering

 

 

4. Förväntade effekter (Vart ska vi?)

Detta sker när barnen 

 

5. Forskning (Vetenskaplig grund) 

Denna forskning tar vi stöd i, 

 

6. Aktionerna (Hur gör vi?)

Aktionerna lägger vi som lärloggsinlägg

 

7. Metodval för att följa upp aktionerna (Hur blev det?)

Så här följer vi upp: 

 

Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag. Lpfö18 s.11

VARJE FÖRSKOLAS UTVECKLING

 

Utbildningen i förskolan ska utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen har ett ansvar för att så sker. Rektorns ledning samt förskollärares ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och arbetslagets uppdrag att främja barns utveckling och lärande är förutsättningar för att utbildningen ska utvecklas och hålla hög kvalitet. En sådan utveckling kräver att rektorn och alla som ingår i arbetslaget systematiskt och kontinuerligt dokumenterar, följer upp, utvärderar och analyserar resultaten i utbildningen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: