Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik

Skapad 2021-02-17 15:59 i Bäckskolan Linköping
Grundskola F
I det här temat kommer du få lära dig varför det är viktigt att stanna vid ett övergångsställe, varför man måste ha cykelhjälm när man cyklar och varför man måste ha reflexer när man är ute och går i mörkret.

Innehåll

Tidsperiod: v 9-11

Syfte: Barnen ska känna till enkla trafikregler. 

 

Mål: (du kommer att lära dig)

 • Känna till enkla trafikregler
 • Känna till några geometriska former
 • Känna till begrepp som rör trafik
 • Känna till några vanligt förekommande trafikskyltar

 

Arbetssätt: (hur?)

 • Vi kommer att arbeta utifrån cirkelmodellen
 • Språk och kommunikation, vi samtalar om trafik,
 • Samla trafikord som sedan sätts upp med bild på en stadskarta
 • Elevinflytande, EPA, tankekarta
 • Högläsning
 • Skriva på lärplatta utifrån ASL
 • Titta på filmer och klipp som handlar om trafik och geometri
 • Arbeta i ma-boken
 • Arbetsblad med geometriska former
 • Tillverka hus med hjälp av geometriska former som också sätts upp på stadskartan

 

Bedömning: (av vad och på vilket sätt)

 • Delaktighet under lektionerna 
 • Genomförandet av uppgifter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: