Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FPP åk 4 Jag, författare och föreläsare

Skapad 2021-02-17 16:00 i Folkungaskolan Linköping
Under detta område arbetar vi med att tala, lyssna, läsa och skriva.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med att tala, lyssna, läsa och skriva.

Innehåll

 
       

Vad ska du lära dig?

Under detta arbetsområde kommer vi på olika sätt att jobba med att tala, lyssna, läsa och skriva.

Varför ska du lära dig det?

Innehållet i detta område är viktigt därför att vi ska förstå varandra bättre i tal och skrift.

Hur ska du lära dig det?

Vi kommer variera muntliga arbetsformer med enskilt arbete och presentationer i helklass.( Google presentations) Vi kommer även att läsa i läsgrupper och genomföra ett skrivprojekt i 10 delar (Monstret)

Vilket material kommer du använda?

Vi använder "Monstret" samt egna texter och material från nätet. Vi läser högt ur en skönlitterär bok för barn och ungdomar. "Vän med svenska" används i några moment, ex rättstavning.

Hur ska området bedömas ?

 • Du visar dina kunskaper kontinuerligt, både muntligt och skriftligt.

 • Skriftligt genom vår kapitelbok "Monstret"

 • Muntligt presentationer och Google presentations

 • Högläsning i grupp

Hur ska återkoppling ske

 • Muntligt, kontinuerligt under lektionstid.

 • Skriftligt i bearbetningen av Monstret.

 • Kunskapsmatris efter områdets avslut.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Pedagogisk Planering Mall Test

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
 • Hi  E 9
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: