Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Företagsekonomi 1: Planering 3 - Kalkylering och budgetering

Skapad 2021-02-17 16:08 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Företagsekonomi
Ekonomi innebär att hushålla med begränsade resurser. Om ett företag går ekonomiskt dåligt har det ingen framtid, därför är det viktigt för företaget att ha god koll på sin ekonomi. För att planera sin ekonomiska framtid ställer företaget upp kalkyler och budgetar.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering.
    För  -

Matriser

För
Företagsekonomi 1: Planering 3 - Kalkylering och budgetering

F
E
C
A
Företagsekonomiska begrepp
Du har börjat visa förmåga på första steget.
Eleven redogör översiktligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp.
Du har fullgjort föregående steg och påbörjat delar av nästa.
Eleven redogör utförligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp.
Du har fullgjort föregående steg och påbörjat delar av nästa.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av företagsekonomiska begrepp.
Företagsekonomiska metoder
Du har börjat visa förmåga på första steget.
Vidare använder eleven med viss säkerhet enkla företagsekonomiska metoder.
Du har fullgjort föregående steg och påbörjat delar av nästa.
Vidare använder eleven med viss säkerhet företagsekonomiska metoder.
Du har fullgjort föregående steg och påbörjat delar av nästa.
Vidare väljer och använder eleven med säkerhet företagsekonomiska metoder.
Företagsekonomiska modeller
Du har börjat visa förmåga på första steget.
Med hjälp av enkla modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang.
Du har fullgjort föregående steg och påbörjat delar av nästa.
Med hjälp av modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang. Eleven värderar med enkla omdömen modellernas användbarhet.
Du har fullgjort föregående steg och påbörjat delar av nästa.
Med hjälp av modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang. Eleven värderar med nyanserade omdömen modellernas användbarhet.
Tekniska hjälpmedel
Du har börjat visa förmåga på första steget.
Eleven använder i samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
Du har fullgjort föregående steg och påbörjat delar av nästa.
Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: