Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HKK Tema Privatekonomi

Skapad 2021-02-17 16:37 i Ånestadsskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
I det här området kommer vi att arbeta med privatekonomi: Vad ska dina pengar användas till? Hur ska pengarna räcka till? Vi kommer att lära oss hur man gör en budget samt fundera kring sparande och skulder.

Innehåll

Syftet med detta område är att du ska få kunskap om pengars värde, hur man kan tänka när man konsumerar, vad pengarna i ett hushåll ska räcka till samt varför ett sparande är viktigt. 

Vi kommer att utgå från HKK-boken samt konsumentverkets information. Du kommer få en varierad undervisning i form av film, quiz, spel, lärarledda genomgångar samt muntliga diskussioner.

1. Inkomst

Läs s. 114-115

Viktiga begrepp:

 Ekonomi

 Bruttolön

 Nettolön

 Skatt

2. Utgifter

Läs s. 116-117, s. 121-122

Viktiga begrepp:

 Räkning

 Faktura

 Budget

 Kassabok

 Inkassobolag

 Kronofogden

3. Lån och sparande

Läs s. 119-120

Viktiga begrepp:

 Ränta

 Amortering

 Kredit

 Buffert

4. Bostad

Läs s. 126-128

Viktiga begrepp:

 Hyresrätt

 Bostadsrätt

 Fristående hus/villa

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

 

Examination:

Läxor

Skriftligt prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
  Hkk  7-9
 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  E 9
 • Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  C 9
 • Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: