Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

9B Indiens religioner V.7-11

Skapad 2021-02-17 17:48 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Historia Religionskunskap
När vi talar om världsreligioner så tänker många i Sverige på de abrahamitiska, monoteistiska religionerna i första hand och Indiens religioner (hinduism och buddhism) i andra hand. Det beror kanske till stor del på att vi som land och kultur tillhör den kristna traditionen och att vi då i många fall har lättare att relatera till de andra monoteistiska världsreligionerna. Hinduismen är den äldsta av världsreligionerna och ur den växte så småningom buddhismen fram. Dessa religioner skiljer sig åt från de vi tidigare pratat om genom sin struktur, sitt ursprung och sin syn på det gudomliga. Stor tonvikt läggs än idag vid det spirituella, något som ibland verkar få stå tillbaka i de monoteistiska religionerna. I vårt samhälle är det många som attraheras av just det, den inre andliga resan. Men vad är det egentligen?

Innehåll

 

Vi kommer att ägna oss åt dessa två religioner under de nästkommande veckorna till och med vecka 10. Fokus kommer att ligga på religionshistoria och religionsfilosofi. Det innebär att vi kommer att arbeta med begrepp, förmågan att se likheter och skillnader mellan religionerna och i jämförelse med de andra världsreligionerna samt att identifiera centrala tankegångar och etik.

För några av er kommer det här arbetsområdet att ställa stora krav på ett öppet sinne och en vilja att förstå och acceptera tankegångar som kanske skiljer sig de vi vanligtvis möter.

 

Momentet delas upp i fyra delar: 

  • En introduktion till arbetsområdet där vi ska prata om vad som är kännetecknande för religion och livsfrågor
  • Hinduismen
  • Buddhisme
  • Jämförelser

 

Material 

·         Religion Utkik sid 11-21, 236-257, 280-303

·         Uppkopierat material

·         Olika resurser på internet tex filmer

·         Instuderingsfrågor inför bedömning, delas ut vecka 10

  

Det här momentet i religion ger er möjlighet att träna på er förmåga att:

 Analysera religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.

·         Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.

·         Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

·         Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

 

Bedömning 

Skriftligt eller muntligt? Du får själv bestämma om du vill göra en muntlig eller skriftlig bedömning. Väljer du muntligt nu så gör du en skriftlig på nästa moment. Väljer du istället en skriftlig bedömning nu så gör du en muntlig på nästa moment.

Bedömningen görs sista lektionen vecka 10.

  Muntligt: genomförs i grupper om tre-fyra och spelas in som ett samtal utifrån de frågor som delas ut i förväg.

·         Skriftligt: skrivs individuellt i Digiexam.

 

 

 

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

Övrigt

7

Vad menas med religion?

Att se religion utifrån?

Religionsfrihet

Varför tror människor? linjärt/cirkulärt

Riter – Myter

Indiens historia/ geografi

Schemabrytande dag

 

 

 

Utkik sid 11-21

8

Hur uppstår hinduismen?

Hinduismens heliga skrifter

Genomgång och övning

Återfödsel

Gudar

Heliga handlingar

Genomgång, film och övning

Hinduismen i samhället

Övning kring begrepp

Utkik sid 236-257

10

Hur uppstår buddhismen?

Buddha

Centrala tankar

Heliga skrifter

 

Genomgång och övning

Buddhismens traditioner och inriktningar

Heliga handlingar

Genomgång, film och övning

Buddhismen i samhället

Övning kring begrepp

Utkik sid 280-303

11

Jämförelse H och B

Lotusdiagram

Gruppdiskussion

Repetition

Arbete med instuderingsfrågor

Bedömning

 

 

 


 

Viktiga begrepp från boken

ahimsa

asket

atman

avatar

Bhagavadgita

bodhisattva

Brahma

brahman

buddha

Buddha

Dalai lama

de fyra ädla sanningarna

de tre juvelerna

den åttafaldiga vägen

dharma

diaspora

diwali

ghats

indoarier

karma

kastsystem

konvertera

legend

lärans hjul

mahayana

moksha

nirvana

samsara

sanatana dharma

sangha

sanskrit

Shangri-La

Shiva

stupa

theravada

Tripitaka

vajrayana

Vedaböckerna

vesak

Vishnu

yoga

zenbuddhism


Fler begrepp som vi kommer att använda

Bodh Gaya

lamaism

Siddharta Gautama

Aum

bhakti Marga

brahminer

dalit

darsan

dravider

Gandhi

Ganesha

Ganges

harijans

inana Marga

jatis

karma marga

kshatriyas

puja

reinkarnation

Shakti

shudras

varnas

Varanasi

Vaishyas

yoga marga 

 

Historisk bakgrund

Inriktningar

Högtider och heliga platser

Gud/Gudar/Det heliga

Religion

Texter och symboler

Centrala budskap/Frälsning

Socialt system

Etik

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: