Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets bedömningsstöd vt årskurs 2

Skapad 2021-02-17 17:35 i Åledsskolan Halmstad
Riktmärken för bedömning åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Matematik
Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning vt årskurs 2

Innehåll

Matriserna är gjorda utifrån Skolverkets material "Bedömningsstöd i taluppfattning" för åk 1-3.

 

Matriser

Ma
Bedömningsstöd i taluppfattning i årskurs 1–3

Taluppfattning, muntliga uppgifter, VT åk 2

I de olika muntliga uppgifterna prövas talraden, talens grannar, att namnge tal, att koppla antal till siffra, minskning/skillnad, uppdelning av tal, begreppen fler/färre och hälften/dubbelt. Även elevens förmåga till antalskonstans samt godtycklig ordning och att uppskatta en mängd (subitizing) prövas.
Lägre kunskapsnivå
Kunskap på mellannivå
Godtagbara kunskaper
Högre kunskapsnivå
Mer än godtagbara kunskaper
1. Talraden, ramsräkna
Jag kan räkna till 100.
Jag kan räkna till 115.
Prövas inte på denna nivå.
2. Talraden, räkna uppåt
Jag kan räkna från 26 till 40.
Jag kan räkna från 79 till 101.
Jag kan räkna från 996 till 1007.
3. Talraden, räkna nedåt
Jag kan räkna nedåt från 15 till 0
Jag kan räkna nedåt från 28 till 19.
Jag kan räkna nedåt från 314 till 295.
4. Talraden, efter
Jag vet vilket tal som kommer efter a) 39 b) 76
Jag vet vilket tal som kommer efter a) 89 b) 199
Jag vet vilket tal som kommer efter a) 859 b) 1389
5. Talraden, före
Jag vet vilket tal som kommer före a) 29 b) 34
Jag vet vilket tal som kommer före a) 89 b) 120
Jag vet vilket tal som kommer före a) 200 b) 1000
6. Stegräkning
Jag kan räkna 10- steg/ hoppa 10 steg i taget. Jag börjar på 0 och kan hoppa till 100.
Jag kan räkna 5- steg/ hoppa 5 steg i taget. Jag börjar på 0 och kan hoppa till 50.
Jag kan räkna 10- steg/ hoppa 10 steg i taget. Jag börjar på 112 och kan hoppa till 172.
7. Antalskonstans
Jag vet att 6 föremål är 6 stycken oavsett om de ligger ihop eller är utspridda.
Prövas inte på denna nivå.
Prövas inte på denna nivå.
8. Uppskattning
Jag kan uppskatta ungefär hur många 11 är.
Jag kan uppskatta ungefär hur många 18 är.
Jag kan säga vilket tiotal som är närmast 59. Jag kan säga vilket hundratal som är närmast 375. Jag kan säga vilket tusental som är närmast 2089.
9. Minskning
Jag kan säga en räknehändelse som passar till 5-2. Jag vet att 9-7=2
Jag kan säga en räknehändelse som passar till 15-4. Jag vet att 19-17=2
Jag kan säga en räknehändelse som passar till 31-7. Jag vet att 52-49=3
10. Fler
Jag vet att 3 fler än 13 är 16 och kan förklara hur jag tänker.
Jag vet att 8 fler än 15 är 23 och kan förklara hur jag tänker.
Jag vet att 7 fler än 34 är 41 och kan förklara hur jag tänker.
10. Färre
Jag vet att 3 färre än 13 är 10 och kan förklara hur jag tänker.
Jag vet att 6 färre än 15 är 9 och kan förklara hur jag tänker.
Jag vet att 6 färre än 53 är 47 och kan förklara hur jag tänker.
11. Uppdelning av tal
Om jag ser 6 föremål i en hand, tittar bort och sedan bara ser tre föremål i den handen när jag åter tittar kan jag säga att det ligger tre av dem gömda i den andra handen.
Om jag ser 11 föremål i en hand, tittar bort och sedan bara ser 5 föremål i den handen när jag åter tittar kan jag säga att det ligger 6 av dem gömda i den andra handen.
Jag kan lösa följande problem och förklara hur jag tänkt. Oscar har 20 kr. Han ger 4 kr till Anna. Då har de lika mycket. Hur många kronor hade Anna från början?
12. Hälften
Jag vet vad hälften av 6 är.
Jag vet att hälften av 12 är 6. Jag vet att hälften av 50 är 25.
Jag kan förklara vad hälften betyder.
12. Dubbelt
Jag vet att dubbelt så mycket som 5 är 10. Jag vet att dubbelt så mycket som 4 är 8.
Jag vet att dubbelt så mycket som 100 är 200. Jag vet att dubbelt så mycket som 15 är 30.
Jag kan förklara vad dubbelt betyder.

Taluppfattning, skriftliga uppgifter, VT åk 2

I de skriftliga delarna prövas elevens förmåga att sätta ut tals grannar, (både före och efter), storleksordna tal, fortsätta en talföljd, sätta ut tal på en tallinje, skriva tal till olika representationer, lösa uppgifter i de fyra räknesätten, lösa några textproblem samt förstå likhetstecknets betydelse.
Lägre kunskapsnivå
Kunskap på mellannivå
Godtagbara kunskaper
Högre kunskapsnivå
Mer än godtagbara kunskaper
1. Skriv talets grannar
Jag kan sätta ut rätt tal, för och efter, inom talområdet 0-20
Jag kan sätta ut rätt tal, före och efter, inom talområdet 0 - 170
Jag kan sätta ut rätt tal, före och efter, inom talområdet 0-2100
2. Fortsätt talföljden
Jag kan fortsätta talföljden inom talområdet 0-15 - med tvåhopp udda och jämna tal - från högre tal till lägre tal
Jag kan fortsätta talföljden inom talområdet 0-20 - med tvåhopp eller trehopp - från högre tal till lägre tal
Jag kan fortsätta talföljden inom talområdet 0-350 - med trehopp eller 25-hopp - från högre tal till lägre tal - fortsätta en talföljd där talen dubbleras och förklara hur jag tänkt
3. Tallinjen
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-20
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-75
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-1000 där tallinjen har olika eller ingen gradering.
3. Tallinjen
Jag kan sätta ut talen 0,5, 1 och 1,5 på en ograderad linje mellan 1 och 2
4. Dela upp tal
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10
5. Storleksordna tal
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-40
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-240
6. Beräkna addition
Jag kan göra beräkningar med addition där summan högst är 16.
7. Beräkna subtraktion
Jag kan göra beräkningar med subtraktion inom talområdet 0-12
8. Likhetstecknets innebörd addition
Jag förstår likhetstecknets betydelse i addition inom talområdet 0-8
Jag förstår likhetstecknets betydelse i addition inom talområdet 0-10
Jag förstår likhetstecknets betydelse i addition inom talområdet 0-50
9. Likhetstecknets innebörd subtraktion
Jag förstår likhetstecknets betydelse i subtraktion inom talområdet 0-10
Jag förstår likhetstecknets betydelse i subtraktion inom talområdet 0-50
10. Beräkna multiplikation
Jag kan göra beräkningar med multiplikation inom talområdet 0-10
Jag kan göra beräkningar med multiplikation inom talområdet 0-40
11. Beräkna division
Jag kan göra beräkningar med division inom talområdet 0-1000
12. Problemlösning
addition och subtraktion
Jag kan lösa en textuppgift med addition/subtraktion inom talområdet 0-100, samt rita eller skriva hur jag tänker.
Jag kan lösa en textuppgift med addition/subtraktion inom talområdet 0-1000, samt rita eller skriva hur jag tänker.
13. Problemlösning
multiplikation och division
Jag kan lösa en textuppgift som handlar om division inom talområdet 0-12 samt rita eller skriva hur jag tänker.
Jag kan lösa en textuppgift som handlar om division/bråk inom talområdet 0-15 samt rita eller skriva hur jag tänker.
13. Additionsalgoritmen
Jag kan med hjälp av algoritm visa hur jag löser en additionsuppgift med två tvåsiffriga tal
13. Subtraktionsalgoritmen
Jag kan med hjälp av algoritm visa hur jag löser en subtraktionsuppgift med två tvåsiffriga tal
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: