Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Numerisk räkning

Skapad 2021-02-17 20:22 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi kommer att arbeta med de fyra räknesätten. Vi kommer att lära oss hur man ska utföra beräkningar med tal i decimalform. Vi kommer att arbeta med området i 5 veckor. Du kommer att få redovisa dina kunskaper på ett skriftligt prov.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att arbeta med de fyra räknesätten i decimalform. 

Hur ska vi arbeta?

-Gemensamma genomgångar och diskussioner

-Färdighetsträning i boken

-Digital färdighetsträning 

-Problemlösning i grupp och enskilt

 

Vad ska du lära dig?

Utföra beräkningar med decimaltal.

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

addition, subtraktion, multiplikation, division, term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot

Hur ska du visa vad du lärt dig?

-Under arbetets gång

-Skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Numerisk räkning

Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Ännu ej godtagbara kunskaper
Problemlösning
Du löser enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja en strategi som fungerar.
Du löser enkla problem på ett i fungerande sätt genom att välja en lämplig strategi.
Problemlösning
Du beskriver din lösning på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du beskriver din lösning på ett väl fungerande sätt.
Begrepp
Du använder dig av olika ämnesspecifika begrepp med viss säkerhet. Aktuella begrepp finner du i planeringen.
Du använder dig av olika ämnesspecifika begrepp med god säkerhet. Aktuella begrepp finner du i planeringen.
Metod
Du väljer fungerande metoder med viss säkerhet när du utför enklare beräkningar i addition, subtraktion, multiplikation och division.
Du väljer fungerande metoder med god säkerhet när du utför beräkningar i addition, subtraktion, multiplikation och division.
Resonemang och kommunikation
Du deltar i resonemang som till viss del leder samtalen framåt. Samtalen kan ske i mindre grupp eller i helklass.
Du deltar i resonemang som leder samtalen framåt. Samtalen kan ske i mindre grupp eller i helklass.
Resonemang och kommunikation
Dina resonemang när du löser uppgifter går till viss del att följa.
Dina resonemang när du löser uppgifter går att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: