Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - Efterkrigstiden

Skapad 2021-02-18 05:46 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Historia
Vi kommer att behandla den viktiga perioden - kalla kriget som präglat stor del av 1900-talet. Därefter tar vi upp totalitära regimer som Kina och kommunismens framväxt där, konsekvenser samt jämförelser med Sovjet . Avkolonialisering, terrorism, Sverige under efterkrigstiden & konflikter i spåren av arabiska våren avslutar kursen.

Innehåll

Kursdokument Efterkrigstiden

Tidsperiod 
Vecka 5 - 11 

 

Arbetssätt 

Vi använder NE-läromedlet och historieboken när vi arbetar med frågeställningar och begrepp. För att förtydliga kursinnehållet så använder vi också utvalda filmer och uppgifter i NE . Gemensamma genomgångar och diskussioner kring grundläggande centrala begrepp och frågeställningar varvas med formativ undervisning.  Prov genomföras i DigiExam torsdag, fredag v.11

 

Mål efter avslutat arbetsområde:

Följande frågeställningar och begrepp ska du sträva efter att kunna besvara och förklara så bra som möjligt:

 

Ur kursplanen för historia (7–9)

Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.

 

Vecka 5

 NE Segrarna tar kontroll  Gör instuderingsfrågorna A-H i övning 9.1.2

 Bok Tyskland i centrum s.256 Vad hade hänt innan USA, Fra & SB slog ihop sina 3 ockupationszoner till Västberlin? Beskriv Berlinblockaden – när, vad hände & resultat? När bildades Västtyskland och Östtyskland?

 

Bok  NATO & Warsawapakten s.257 Vad var NATO & WP? Ge exempel på länder som inte var med. Varför bildas dessa försvarsförbund?

 

Bok  FN & EU s.258 När bildades FN och uppgifter skulle FN ta hand om? Vad är säkerhetsrådet och vilka uppgifter har det? Varför bildades kol och stålunionen 1952? Vilka länder ingick?

 

Bok  Koreakriget  s.260  Hur bildades Nordkorea & Sydkorea?  När började kriget. Beskriv krigets händelseförlopp.

 

Vecka 6

 

Bok  Kapprustning och rymdkapplöpning s.262 Beskriv vad begreppet kapplöpning innebar under kalla kriget  Förklara begreppet terrorbalans med något exempel.Vem var första människan i rymden?

 

Bok  Berlinmuren och Kubakrisen s.266 När byggdes muren och varför byggde Östtyskland den? När var Kubakrisen? Skriv kort om vad som hände. Varför kunde inte USA acceptera Kubas nya ledare Fidel Castro? Varför är det en allvarlig händelse?

 

Bok   Vietnamkriget s. 270  Hur började det? Varför blir USA inblandat? Beskriv händelseförloppet. Förklara varför USA förlorar kriget/drar sig ur

 

Bok  Människor i rörelse… s.273 Vilka rörelser dyker upp på 1960-talet? Skriv något typiskt om varje. Skriv utförligt om ovanstående rörelser. Försök att koppla rörelserna till tidsandan som rådde under den här tiden/kalla kriget.

 

Bok  Kalla krigets slut s. 276 Vem var Michail Gorbatjov? När blev han Sovjets ledare och vilka problem tog han tag i när han blev ledare?  Vad betyder begreppen perestrojka och glasnost?

Hur påverkade Gorbatjovs reformer/ideer  hela Europas befrielse/Kalla krigets slut?

 

Begrepp: Jaltakonferensen, Churchill, Roosevelt, Stalin, järnridå, kalla kriget, Västberlin, Berlinblockaden, luftbro, Västtyskland, Östtyskland, NATO, Warsawapakten, FN, säkerhetsrådet, Kol & stålunionen/EU, Koreakriget, 38:e breddgraden, vapenstillestånd  1953, Kapprustning, Sputnik, kärnvapen, rymdprogram, terrorbalans, Jurij Gagarin, John F Kennedy, Nikita Chrusjtjov, Berlinmuren, stasi, Cubakrisen, Fidel Castro, Socialistisk revolution på Cuba, Vietnamkriget, Sydvietnam, Nordvietnam, FNL, napalm, protester, medborgarrättsrörelsen, Vietnamrörelsen, miljörörelsen, ungdomsrörelsen, Kvinnorörelsen, Michail Gorbatjov, glastnost, perestrojka, 1989 – protester i Östeuropa, berlinmuren faller, Sovjet upplöses, Tyskland återförenas, Vladimir Putin

 

Att göra: NE-filmer under extra material tex Kalla kriget del 1 & 2, Berlinmuren byggs, Kapprustningen, bakom järnridån, Vietnamkriget, Vietnamkriget – dödens slagfält

Instudering: Duck and Cover

 

Vecka 7

 

NE  Uppbrott och nya krig När bildades Jugoslavien? Vem var Tito? Vilka problem drabbades Jugoslavien av på 1980-talet? Varför blev det inbördeskrig och krig i Bosnien/Hercegovina? Konsekvenser av krigen?

 

NE  Kommunistiska Kina  Hur blev det i Kina när man införde planekonomi? Hur blev det för folket då diktatur infördes. Skriv om det stora språnget och kulturrevolutionen. Vad var Maos lilla röda. När dog Mao? Hur blev det i Kina sen? Vad hände på Himmelska fridens torg 1989?

 

Att göra    NE-film: Mao Zedong och kommunismen, genomgång Stalin och Sovjet och jämförelser. Övningar i historiebruk.

 

Ur kursplanen för historia (7–9)

 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

 

 • Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.

 

Vecka 8

 

En ny värld

NE   Avkolonialisering – stater gör sig fria  Varför blir många länder självständiga efter ww2? Varför blir det blodiga konflikter/inbördeskrig då länderna gör sig fria? Skriv kort om hur Indien & Sydafrika blir självständiga. Hur är situationen i de självständiga länderna idag?

 

Att göra: NE-film:  Gandhi och vägen till Indiens självständighet

 

NE   Krig i vår tid – terrorism  Vilka orsaker till terrorism nämner texten? Beskriv och ge exempel på vänsterterrorism och högerterrorism. Hur förändras terrorismen från 1980-talet och framåt? Ge exempel på terroristorganisationer.

 

Begrepp: Röda brigaderna, Baader-Meinhof, IRA, självmordsbombningar, al-Qaida, 11 september 2001

 

Att göra: NE-film: filmen ”Om terrorism”

 

 

Vecka 10

 

NE   Mellanöstern efter andra världskriget

Varför har omvärlden visat så stort intresse för mellanöstern? Skriv kort om Palestinakonflikten, Arabiska våren ( Afganistankriget, Irak och Irankriget samt Arabiska våren)

 

 

Bok   Sverige under efterkrigstiden   Hi bok s.300-306

Sammanfatta vad som är typiskt kring följande begrepp/händelser:

·       Rekordåren

·       ”Bekvämlighetens revolution”

·       Svenska rekordåren

·       Nya förorter/miljonprogrammet

·       Folkhemmet/välfärdsstat

·       Oljekris/krisår

·       tjänstesamhälle

  

Film SLI    Sverige under kalla kriget    https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U41411-07

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya makt förhållanden i världen.
  Hi  7-9
 • FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).
  Hi  7-9
 • Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: