Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO- världsdelar, länder och platser

Skapad 2021-02-18 07:38 i Österslövs skola Kristianstad
Grundskola 3 SO (år 1-3) Geografi
Vi lär oss om jordens utseende, kartans uppbyggnad och funktion, världsdelarnas namn och lägen samt några kända platser och länder.

Innehåll

I detta arbetsområde får du lära dig:

- hur man änvänder en karta

- hur jordgloben ser ut och världsdelarnas namn och placering

- några av världshaven

- några kända länder och platser

 

Vilka är målen? Det här ska du kunna:

- använda karta och jordglob

- kunna världsdelarna och något av haven

- kunna några länder och platser

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
    SO  1-3
  • Kunskapskrav
  • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
    SO   3

Matriser

SO Ge
So-geografi

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Kartkunskap
Du kan hitta något land och någon plats med hjälp av en karta. Du kan något av de fyra väderstrecken.
Du kan hitta några länder och platser med hjälp av en karta. Du kan de fyra väderstrecken.
Du kan hitta flera länder och platser med hjälp av en karta. Du kan även alla väderstrecken och förklarar var länderna finns med hjälp av de fyra väderstrecken.
Världsdelarna och haven
Du kan någon världsdel och något utav världshaven.
Du kan alla världsdelarna och flera världshav samt deras placering på kartan.
Du kan alla världsdelarna och världshaven. Du kan deras placering på kartan samt förklara med hjälp av väderstreck vart de ligger.
Länder och platser
Du kan peka ut något land och plats på en blindkarta.
Du kan peka ut några platser och länder på en blindkarta.
Du kan peka ut flera platser och länder som vi arbetat med på en blindkarta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: