Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 4B - kapitel 2, Tal i decimalform

Skapad 2021-02-18 07:49 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Favorit matematik 4B - Från bråk till decimaltal
Grundskola 4 Matematik
I detta kapitel kommer du få lära dig om sambandet mellan bråk och decimaltal. Vi ska undersöka tiondelar och hundradelar. Du kommer också få lära dig hur du adderar och subtraherar decimaltal.

Innehåll

Period: V. 7 - 11

V 7 Från bråk till decimaltal s 46 - 48.

      Vi undersöker tiondelar s 50 - 52.

      En deciliter är en tiondel av en liter s 54 - 56.

V 8 Addera decimaltal s 58- 60.

      Subtrahera decimaltal s 62 - 64.

      Vi undersöker hundradelar s 66 - 68.

V 10 Jämföra decimaltal s 70 - 72.

        Addition och subtraktion av decimaltal med uppställning s 74 - 76.

V 11 Vi övar s 82 - 84 och Vad har jag lärt mig? s 86-87. Prov 2

 

Mål:

 • att se sambandet mellan bråk och decimaltal
 • att skriva och läsa decimaltal med tiondelar och hundradelar
 • att avrunda tiondelar till närmsta heltal
 • att läsa av temperaturskalan på en febertermometer
 • att skriva liter och deciliter som decimaltal
 • att addera och subtrahera decimaltal med hjälp av tallinje och uppställning

Arbetssätt:

 • helklassgenomgångar
 • enskilt arbete eller tillsammans i par/grupp i matematikboken
 • problemlösningsuppgifter i form av extrablad

 

Så här får du visa vad du lärt dig:

 • genom att vara aktiv på lektionerna och lyssna under genomgångarna
 • genom arbetet med den egna boken
 • prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Decimaltal åk 4

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Positionssystemet
 • Ma  E 6
Du kan avläsa decimaltal och ange siffrornas värden.
Du kan på ett säkert sätt avläsa decimaltal och ange siffrornas värden.
Avrunda och överslagsräkna
 • Ma  E 6
Du kan avrunda decimaltal till heltal, och gör enkla överslagsberäkningar.
Du kan med säkerhet avrunda decimaltal till heltal, och avrundar även hundradelar till tiondelar. Du gör överslagsberäkningar på ett säkert sätt. Du kan avgöra rimligheten i dina svar.
Addera och subtrahera
 • Ma  E 6
Du adderar och subtraherar decimaltal med tiondelar på ett fungerande sätt.
Du adderar och subtraherar decimaltal med tiondelar och hundradelar på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: