Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantasy, svenska år 8

Skapad 2021-02-18 07:55 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Under et antal veckor arbetar vi med fantasy. Jag kommer gå igenom genren fantasy, prata om typiska drag, vad som kännetecknar en fantasyberättelse etc Vi kommer läsa valfri fantasybok samt titta på en fantasyfilm tillsammans. Därefter sen känner vi oss redo för att skriva egenproducerad fantasy!
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Fantasy är en sorts sagor för vuxna och ungdomar.

Innehåll

Arbetssätt

Vi ska prata om hur genren fantasy skiljer sig från andra genrer.

Vi kommer att läsa varsin fantasyroman.

Vi kommer diskutera hur genren är uppbyggd .

Vi kommer att läsa om några författare i genren.

Vi kommer föra loggbok om boken vi läst.

Vi kommer att prata om vad vi läst i mindre grupper.

Du ska skriva en egen fantasyberättelse.

Bedömning

I arbetsområdet bedöms du dels genom att din lärare lyssnar på dig när du samtalar med de övriga eleverna i klassen och dels genom att din lärare läser dina texter.

 

6. Kunskapskrav

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån nedanstående matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Fantasy, svenska år 8

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Når ännu inte målen
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Skriva (6)
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning. Detta betyder att du kan variera hur du börjar dina meningar och upprepar inte ord alltför ofta.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning. Detta betyder att du kan variera din text med både dialog och löpande text.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning. Detta betyder att du kan har en bra avvägning mellan dialog och löpande text och du kan se när det passar med det ena eller det andra.
Eleven kan skriva olika slags texter med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Detta betyder att du har skrivit en text som har några drag av fantasy. Du kan stora skiljetecknen och stava vanliga ord. Du delar in din text i stycken.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Detta betyder att du har flera drag av fantasy i din text och få stavfel samt korrekt styckeindelning och dialog.
Eleven kan skriva olika slags texter med väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Detta betyder att du har en fantasyberättelse där du både har kärnan i en text av den typen (två världar, portal, magiska föremål mm)och utöver detta är din text så gott som fri från språkliga fel.
Berättande texter (7)
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp. De berättande texter eleven skriver innehåller dramaturgi med enkel uppbyggnad. Detta betyder att du har skrivit en text som är i huvudsak kronologisk och det finns någon gestaltning och något spännande inslag.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp. De berättande texter eleven skriver innehåller dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad. Detta betyder att du använder få värderande adjektiv, har några gestaltande mijlö- och personbeskrivningar samt flera spännande inslag.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp. De berättande texter eleven skriver innehåller dramaturgi med komplex uppbyggnad. Detta innebär att du har med sådant som tillbakablickar, gestaltning, tydligt persongalleri och din text är ovanlig och spännande att läsa. Du kan rensa texten från t ex onödig diaolg och sådant som inte tillför texten något.
samtala (12)
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Detta betyder att du kan förklara ganska bra typiska drag i din bok, du resonerar och reflekterar över det du läst.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Detta betyder att du kan förklara bra typiska drag i din bok, du resonerar och reflekterar bra över det du läst. Du har en röd tråd och ett engagemang i det du berättar.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Detta betyder att du kan förklara på ett välutvecklat sätt typiska drag i din bok, du resonerar och reflekterar mycket bra och fördjupat kring det du läst. Du har en röd tråd och ett engagemang i det du berättar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: