Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 3B

Skapad 2021-02-18 08:05 i Rönndalsskolan Falun
Matematik utifrån vårt läromedel; Favoritmatematik
Grundskola 3 Matematik
I favoritmatematik 3B får du bland annat lära dig mer om klockan och tid. Vi ska också träna på att mäta och känna igen geometriska figurer. Vi kommer också att räkna med talen upp till 10 000!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig:

 • förstå och använda bråktal

 • använda och förstå den analoga och digitala klockan samt att räkna med tid och läsa av enkla tidtabeller

 • mäta med linjal och med de olika måttenheterna, mm, cm, dm, m och kilometer

 • känna igen begreppet vinkel och kunna bilda olika figurer av trianglar samt kunna klassificera in dem i spetsiga, trubbiga och räta vinklar

 • känna igen och kunna klassificera olika månghörningar

 • kunna namnge triangelns delar

 • veta skillnaden mellan, fyrhörning, kvadrat, rektangel

 • räkna med area, omkrets och veta skillnaden

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få arbeta laborativt, delta i diskussioner, spela spel samt färdighetsträna i din bok och på arbetsblad.

Hur du får visa vad du kan:

I det dagliga arbetet och genom att göra diagnoser.

Vad som kommer att bedömas:

Efter varje arbetsområde gör du en självskattning och en diagnos. Du kommer också att fylla i matrisen här i planeringen tillsammans med mig.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 3B

osäker:
på väg:
säker:
Kapitel 1
Jag kan förstå och använda bråktal.
Jag är osäker på vad ett bråktal är.
Jag vet vad ett bråktal är men kan inte räkna med dem.
Jag kan vet vad ett bråktal är och kan räkna med dem.
Kapitel 2
Jag kan den analoga klockan. Jag kan den digitala klockan. Jag kan räkna med tid .
Jag är inte säker på hela analoga klockan. Jag är inte säker på hela digitala klockan Jag är osäker på att räkna med tid.
Jag kan hel, halv, kvart i/över. Jag kan hel, halv, kvart i/ över. Jag kan räkna med tid utifrån en av de olika klockorna. Behöver ha klockan/bild som hjälp.
Jag kan hela analoga klockan. Jag kan hela digitala klockan. Jag kan räkna med tid både utifrån text och med hjälp utifrån klockans bild.
Kapitel 3
Jag kan avrunda till närmaste tio- och hundratal. Jag kan räkna addition och subtraktion med uppställning. Jag är ganska säker på alla multiplikationstabellerna 0-10 och jag kan multiplicera med 10, 100 och 1000.
Jag är inte säker på hur man avrundar tal. Jag är osäker på uppställning av addition och/eller subtraktion. Jag kan bara några av tabellerna. Jag kan inte själv multiplicera med 10, 100 och 1000.
Jag kan avrunda till närmaste tiotal. Jag kan ställa upp enkla tal med addition och subtraktion. Jag kan de flesta tabellerna , men är osäker på några. Jag har inte helt klart för mig hur man multiplicerar med 10, 100 och 1000, men med hjälp så går det.
Jag kan avrunda till närmaste tio- och hundratal. Jag kan räkna addition och subtraktion med uppställning, även med minnessiffra och lån. Jag är ganska säker på alla multiplikationstabellerna 0-10 och jag kan multiplicera med 10, 100 och 1000.
Kapitel 4
Jag vet vad olika vinklar är. Jag kan klassificera olika månghörningar. Jag vet skillnaden mellan omkrets och area. Jag kan räkna ut en omkrets. Jag kan räkna ut en area.
Jag är osäker på vad det är. Jag ser att de är olika men kan inte namnen på dem. Jag är osäker på vad som är omkrets och vad som är area. Jag är osäker på hur man räknar omkrets. Jag är osäker på hur man räknar ut en area.
Jag ser skillnad på dem och kan med hjälp namnge dem. Jag ser skillnaden på dem och kan namn på de olika men det blir inte alltid rätt namn till rätt figur. Jag kan det ena men inte det andra. Jag håller inte isär dem. Jag kan räkna omkrets på en fyrhörning. Jag kan räkna ut arean på en rektangel med hjälp.
Jag ser skillnad på dem och kan namnge dem rätt. Jag vet vilka hur de olika månghörningarna ser ut och kan namnen på dem. Jag har klart och tydligt för mig om skillnaden mellan omkrets och area. Jag vet hur man räknar omkrets oavsett form på figuren. Jag vet hur man räknar ut area på en rektangel.
Kapitel 5
Jag vet hur man använder en linjal. Jag kan olika längdenheter.
Jag vet hur man ska mäta och rita med linjal men får inte till det Jag är bara säker på två av olika längdenheter.
Jag vet hur man mäter och ritar med linjal men det blir inte alltid som jag tänkt mig. Jag kan de flesta längdenheter.
Jag är säker på hur man mäter och ritar raka streck, det fungerar alltid. Jag kan alla längdenheter. mm, cm, dm, m och km
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: