Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVESVE01: Resonerande text

Skapad 2021-02-18 08:39 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Gymnasieskola Svenska
Syfte: skriva formell, resonerande text

Innehåll

Momentet innehåller: 

 

 • citat- och referatteknik
 • resonemangstekniker 
 • textstruktur
 • exempeltexter
 • artiklar
 • övningsprov
 • skriftligt prov (Inspera)

 

Preliminärt schema för momentet (uppdateras löpande i Classroom):

Vecka

Tisdag 11:45-13:15 G203

(90 min) Resurs: Marie

Onsdag 12:30-13:40 G203

(70 min) Resurs: Marie

Torsdag 13:45-14:45 G203

(60 min) Resurs: Marie 

7

Info: nytt moment 

Diskutera/resonera

Feedback: filmdiskussion

PP: diskuterande text

Textmall

Exempeltext

Källkritik

Välja ämne → övningsprov 

8

SPORTLOV

9

Övningstext:

 • källkritik

 • planera texten

Stöd/rester

Övningstext:

 • källhantering

 • börja skriva

Övningstext:

 • källhantering

 • citat

10

Övningstext:

 • rubrik

 • inledning

 • avslutning

Övningstext:

 • språk

Övningstext:

 • repetition

 • fördjupning

11

Bearbeta övningsprov

Stöd/rester

Feedback övningsprov

Stöd/rester

Bearbeta övningsprov

Stöd/rester

12

Prov

Studiedag 

Prov

Stöd/rester

13

Påbörja nytt moment

Stöd/rester

Feedback prov

Bearbeta prov

Jobba med nytt moment

Jobba med nytt moment

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.
  Sve  -
 • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
  Sve  -
 • Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  A
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
  Sve  C
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
  Sve  E
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  A
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  C
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: