Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2021-02-18 09:16 i Diamantens förskola Kristianstad
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Värdegrundsfrågor är en viktig del av utbildningen på förskolan där vi lägger grunden för barnens känslohantering och förståelse för de runtomkring oss.

Innehåll

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande.

 

Djuren på djuris, ett material från UR som ska stärka barnen i lek och vardagliga situationer.  Varje avsnitt handlar om olika situationer som är vanliga på förskolan och hur man kan hantera olika saker som händer varje dag. Vi kommer ta del av olika känslor som ledsen, arg, generad, förvånad, glad, otålig och rädd och ha det som utgångspunkt för samtal och olika övningar. Serien är kopplat till förskolans värdegrund och uppdrag, de riktar sig till de äldre barnen på förskolan. Syftet att stärka barnens relationer i grupp och ge barnen verktyg för att hantera känslor och olika situationer som uppstår.

 

Nulägesbeskrivning kan vi se ett behov utav att stärka barnen i som egen individ, samt stärka grupptillhörigheten för barnen. 

 

Vi upplever att det finns ett behov hos barnen hur de upplever händelser, tankar och känslor och hur det går att kommunicera kring dem. Hur man kan sätta ord samt utrycka sina känslor och hur vi behandlar andra runtomkring oss. Stärka barnen i deras upplevelser. Vi upplever att några barn har svårigheter att sätta sig in i kamraters känslor och situationer.

 

Vi vill träna på att glädje, sorg, rädsla, förvåning och avsky är grundläggande känslor för barn. Hela tiden möter barnen olika känslor, där några av dem kan vara starka. Barnet vet inte vad känslorna innebär eller vad so bör göras med dem. Att ge stöd åt utvecklingen av känslomässiga färdigheter bygger på att barnet lär sig att känna igen, namnge och acceptera olika sorters av känslor för att kunna uttrycka dem på ett lämpligt sätt. Det är också viktigt att barnen förstår att alla känslor är bra att få känna och ge utryck för att oavsett är barnet värdefullt.

 

Barnet lär sig först att känna igen och namnge både sina egna och andras känslor. Barnet tränas i att acceptera olika känslor och att ge uttryck på ett lämpligt sätt.

Hur vi kommer att genomföra detta är genom att använda oss utav materialet ”Djuren på Djuris” som finns att ta del av på URplay.se. Vi väljer ut avsnitt från programmet, tittar på det och sedan samtalar vi med barnen kring vad som hände, vilka känslor djuren kände, hur djuren hanterade känslorna, hur såg/hörde vi att det var just den känslan som uppstod. Hur gjorde djuren när någon tex blev ledsen eller inte fick vara med att leka. Vi pratar därefter om situationer barnen har fått uppleva och hur det fick dem att känna och hur vi ska göra för att få alla att trivas och må bra. För att ge barnen möjlighet till att uttrycka känslor ska vi sätta upp en känslokarta bredvid en spegel, barnen får då träna på känslouttrycken. Även de barn som inte har språket får möjlighet till att förmedla sin känsla genom att peka på bilderna.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: