Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Kroppen digitalt

Skapad 2021-02-18 09:45 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Kroppen - ett digitalt NTA-tema
Grundskola 6 Biologi Kemi
Målet är att eleverna, efter avslutat tema, har skaffat sig kunskap om kroppens mest centrala och grundläggande system och att de ser att kroppen är ett system av delsystem som alla är beroende av och interagerar med varandra.

Innehåll

Syfte

Du ska få lära dig något om

 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.                                                                      

 

Du ska även få öva på att använda biologins metoder och arbetssätt

 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi i digitala faktatexter.

Du ska få utveckla din förmåga att

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Det här kommer vi att göra:

Du kommer att göra sex uppdrag digitalt. I första uppdraget får du dels bekanta dig med de verktyg som Tema Kroppen tillhandahåller, och dels gå igenom vad kroppens huvudsakliga organ heter, var de är placerade i kroppen, i vilka system de ingår samt dess övergripande funktioner.

I uppdrag 2 ingår hjärtat, cirkulationen och blodets sammansättning.

Uppdrag 3 behandlar lungorna, andningen och gasutbytet.

Uppdrag 4 kretsar kring näringsämnen, matspjälkning och näringsupptag, samt exkretion och urinbildning.

Uppdrag 5 handlar om kroppens kommunikation och styrning i form av hormoner och nervsignaler.

I uppdrag 6 kopplas de olika delsystemen samman.

Vad som kommer att bedömas:

Se nedan samt under fliken kunskaper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: