Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokklubb Vårterminen 21

Skapad 2021-02-18 10:06 i 224581 Förskolan Hovet Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Ett av våra utvecklingsområden på förskolan är högläsning, det innebär att det är något som vi just nu fokuserar lite extra på. Vi introducerar och fördjupar oss i olika genrer tillsammans med barnen Förskolan har en viktig roll när det gäller att väcka barns intresse för berättelser, texter och skriftspråk. När barn tidigt i livet deltar i högläsning och samtalar om texter kan fler goda effekter på språkutveckling påverkas. Mer ingående kan högläsning utveckla barnens fantasi och föreställningsförmåga, talspråk, ordförråd, berättande och förmåga att uttrycka tankar, intresse för bild och text och deras förmåga att förstå sin omvärld. Därför genomför vi på Tronen ”Bokklubben” där barnen deltar och behandlar böcker och texter.

Innehåll

Innehåll:

Varje dag under veckan på Tronen erbjuds barnen att delta i olika konstellationer där barnen tillsammans med en pedagog får läsa och lyssna till olika sagor och litteratur. Under 3 dagar i veckan fokuserar vi extra på högläsning genom "Bokklubben". Tanken här är att barnen ska få möta och fördjupa sig i olika genrer. Vi kommer även koppla in litteratur och faktafilmer som är kopplade till vårt projekt kring vatten. Mer ingående kan högläsning utveckla barnens fantasi och föreställningsförmåga, talspråk, ordförråd, berättande och förmåga att uttrycka tankar, intresse för bild och text och deras förmåga att förstå sin omvärld. 

 

Syfte:

Det primära syftet med Bokklubben är att det ska stärka barnens språkutveckling samt väcka intresse för berättelser, texter och skriftspråk. Barnen ska få möjlighet att utveckla sin fantasi och illustrera berättelser genom estetiska uttryck som exempelvis dramatisering via rollspel. Barnen ska även få uppleva positiva läsupplevelser tillsammans med sina kamrater och vuxna pedagoger. Sekundärt möter barnen högläsning på ett alternativt kompletterande lekfullt sätt i och med IKT (fotografier/filmer som barnen är med och skapar som vi sedan projicerar stort på väggen).

Metod:

Under det första tillfället genomför vi en "bildpromenad". Under bildpromenaden fokuserar vi endast på bokens bilder och samtalar kring dem. Detta möjliggör en inblick i vad boken handlar om. Denna förkunskap hjälper sedan att bidra till djupare förståelse när vi läser texten som hör till bilderna.

- Vid det andra tillfället läser vi boken, alltså texten i förhållande till bilderna som vi känner igen och observerar vilka samtal som uppstår med och bland barnen.

- Vid det tredje tillfället fotar vi boken och projicerar boken på väggen, vi läser och samtalar.

- Det fjärde tillfället introducerar rekvisita och vi projicerar boken på väggen och leker/samtalar vidare.

 

Vem?
Alla barnen på Tronen deltar i bokklubben under veckan. Andra tillfällen kan ske mer spontant.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: