Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik

Skapad 2021-02-18 09:51 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Grundskola F Svenska som andraspråk
Kunskap om hur man blir en bra talare för att övertyga sin publik. Arbetsområdet är ämnesintegrerat med SO och handlar om hållbar utveckling.

Innehåll

Genomgång retorik med film, text och frågor samt svar för att förstå vad retorik innebär innan vi börjar med att skriva och förbereda för ett eget argumenterande tal förstärkt av en google presentation.

Matriser

SvA
Retorik "Hållbar utveckling"

Fungerande innehåll
Har tillräckligt med relevant fakta.
Har utförlig och relevant fakta.
Har mycket utförlig och relevant fakta.
Fungerande struktur
Strukturen i faktadelen följer i huvudsak dessa punkter. Inledning Fakta Motargument Argument Lösning Konsekvens Avslutning
Strukturen i faktadelen är god och lätt att följa med tydliga övergångar.
Strukturen i faktadelen är mycket god. Har en mycket tydlig inledning och avslutning som hänger ihop väl med mycket tydliga övergångar.
Anpassning till mottagaren
Är relativt bunden till manus
Är till största delen fri från manus.
Är helt fri från manus, vilket bara används som ett stöd.
Anpassning till mottagaren
Talar med röstvolym och hastighet så att framförandet går att följa.
Anpassar röstvolym och talhastighet så att framförandet blir intressant och lätt att följa.
Anpassar röstvolym och talhastighet så att framförandet blir intressant och mycket lätt att följa.
Anpassning till mottagaren
Har viss ögonkontakt med mottagaren.
Har ofta ögonkontakt med mottagaren.
Har god ögonkontakt med mottagaren.
Förstärka, levandegöra
Du visar en bild eller använder något hjälpmedel.
Bilden eller hjälpmedlet förstärker det du säger på ett bra sätt
Bilden eller hjälpmedlet förstärker det du säger på ett effektivt sätt
Förstärka, levandegöra
Du använder någon av de stilfigurer vi pratat om; liknelse, metafor, anafor, epifor, retorisk fråga
Stilfigurer förstärker och levandegör det du säger på ett bra sätt.
Stilfigurer förstärker och levandegör det du säger på ett effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: