👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reklambildsparafras

Skapad 2021-02-18 09:57 i Tappströmsskolan Ekerö
Grundskola 8 Bild
Vad är det egentligen som får oss att vilja köpa en produkt när vi sett en reklambild? Vad i reklamen lockar oss till det. Vad innebär det att göra en parafras av någonting? Det här arbetsområdet handlar om reklam. Vi kommer tillsammans titta på olika exempel av reklambilder. Din stora uppgift under arbetsområdet är att du kommer att få göra en egen reklambildsparafras - där du ändrar budskapet i en reklambild.

Innehåll

Tidsperiod

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde under större delen av vårterminen: v. 2 - v.16.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Under detta arbetsområde kommer du att lära dig mer om reklam och hur reklambilder kan analyseras. Du kommer även att få lära dig vad en parafras. Utifrån dessa kunskaper ska du göra en egen reklambildsparafras. Inför arbetet med din reklambildsparafras kommer din lärare att gå igenom olika tekniker du kan använda till uppgiften. Du ska lära dig att välja material för bildskapande och hur du använder olika material på bästa sätt.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

När du har gjort planering och skiss kommer din lärare att ge dig muntlig återkoppling. Din lärare kommer även att ge dig feedback på ditt bildarbete under bildlektionerna med tips kring hur du kan utveckla din bild. I slutet av arbetsområdet kommer du att få utvärdera din arbetsprocess och hur du arbetat med uppgiften. Denna självutvärdering bedöms i samband med att hela uppgiften är inlämnad.

Du visar dina bildkunskaper genom hela arbetet med uppgiften. Bildanalysen som skrivs under v.6-8 är en del av bedömningen. I bildämnet så bedöms både din arbetsprocess under lektionerna och slutprodukten. Det är därför viktigt att du använder lektionstiden väl och tar vara på alla bildlektioner. I slutet av arbetsområdet kommer det det bedömningsmoment då du ska presentera din reklambildsparafras. Bildarbetet med reklambilden bedöms som en helhet i slutet av arbetsområdet. 

Hur ska vi nå dit? (Planering och hänvisning till material)

VECKA

ÅRSKURS 8 Bildens makt

2

Hemuppgift – bildanalys.

3

Genomgång: Reklambild med parafras samt bildanalys.

Läxa att välja bild till nästa lektion.

4

Alla ska ha valt bild. Planering av uppgiften

5

Reklambildsanalys skrivs under lektionen

6

Reklambildsanalys skrivs under lektionen

7

Reklambild med parafras – planering av uppgift

8

Reklambild med parafras – börja med idéskiss

8

Reklambild med parafras – Idéskiss klar

9

SPORTLOV

10

Reklambild med parafras – skiss på akvarell/ritpapper

11

Reklambild med parafras - börja med bakgrunden.

12

Reklambild med parafras - resten av bilden.

13

Reklambild med parafras - resten av bilden.

14

PÅSKLOV

15

Rest / förbereda för redovisning + utvärdering.

16

Presentation: Reklambild med parafras.Uppgifterna i detta arbetsområde finns i ditt klassteam. Kontakta din bildlärare om du är osäker på var du hittar dem.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  E 9
 • Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  E 9

Matriser

Bl
Bedömning Reklambildanalys

Kusnskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kusnskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kusnskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.