Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3 vt-21

Skapad 2021-02-18 10:15 i Södra skolan Falun
Varför lígger det stora klippblock utslängda i naturen? Var kommer de ifrån? Varför är det stora gropar mitt i skogen eller mitt i en klippa? Du kommer få lära dig mer om hur vardagen kunde se ut för människorna på stenåldern, bronsåldern och järnåldern och jämföra med hur vi lever idag. Välkommen att följa med på en resa bakåt i tiden!
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)
För 10 000 år sedan smälte inlandsisen i Norden. Det blev varmare och efterhand letade sig renar och andra djur hit. Efter djuren kom människorna. Vilka var de? Hur levde de? Vilka spår lämnade de efter sig? Ett tema där du får lära dig om hur det var att leva på forntiden och att sedan kunna jämföra det med hur vi lever idag. Under det här temat arbetar vi även utifrån kursplaner i svenska där vi arbetar med hur faktatexter kan se ut, hur man skriver enkla faktatexter utifrån stödord och tankekartor.

Innehåll

Syfte och centralt innehåll

Konkretisering av mål

Du ska:

- läsa faktatexter och kunna svara på frågor om det du läst.

- skriva en lättare faktatext med egna ord med hjälp av stödord.

- kunna delta i samtal kring det du läst och utifrån filmer du ser.

- få förståelse för vad en tidslinje visar och kunna göra en egen tidslinje med begreppen istiden, jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern.

- reflektera över likheter och skillnader vad det gäller hur vi lever nu och hur det var att leva på forntiden.

- kunna berätta något om stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

- kunna se spår i naturen från forntiden och kunna berätta kort om dem

Arbetssätt

Under detta tema kommer du genom film, litteratur och genomgångar få lära dig mer om hur det var att leva på forntiden. Du kommer också få möjlighet att jämföra vardagen under forntiden med hur vi lever idag.

Du kommer att få välja på att arbeta enskilt eller i par, läsa och svara på frågor som ett sätt att dokumentera det du lärt dig.

Vi läser faktatexter om våra förfäder och forntiden samt skriver egna faktatexter med hjälp av stödord.

Vi gör tidslinjer där vi markerar istiden, jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

- beskriva hur det var att leva på forntiden.

- göra jämförelser mellan livet på forntiden och vår tid.

- göra en tidslinje.

 

1- Du kan skriva en enkel fakta text med egna ord.

Du visar att du nått kunskapskravet genom att skriva faktatexter om forntiden med hjälp av stödord.

2- Du kan beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen.

Du visar att du nått kunskapskraven genom att delta i diskussioner och dokumentera fakta i ditt arbetshäfte.

3- Du kan beskriva hur människor levde under forntiden.

Du visar att du nått kunskapskraven genom att göra ett test där du får visa vad du lärt dig om människors levnadsvillkor under forntiden.

4- Du kan placera in tidsbegreppen istiden, jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern 

Du visar att du nått kunskapskraven genom att skriva in tidsbegreppen Istiden, jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern på en tidslinje.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: