Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Algebra

Skapad 2021-02-18 10:20 i Berzeliusskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Matematik
Algebra Inom algebran använder man bokstäver och symboler för att lösa uppgifter och hantera tal. Ordet algebra kommer från det arabiska uttrycket al-jabir som betyder återställande och syftar på ett av stegen i ekvationslösning. Det första arbetet om algebra skrev år 830 e. kr. av den persiske matematikern al-Khwarizmi. I detta kapitel får du lära dig att använda algebra för att skriva uttryck, räkna med formler, lösa ekvationer och matematiska problem.

Innehåll

Algebra                                                                          

När: VT 2021, v. 9-17

Arbetsområdets innehåll

När du arbetat klart med detta område skall du ha kunskaper om:

  • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

  • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

  • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.

  • Metoder för ekvationslösning.

  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.

Studiematerial

 • Kap 5 s. 168-205  i PRIO matematik 7

 • Arbetsbok s. 93-112

 • NOMP, NE.se

 • Material som tillhandahåll via Classroom
 • Övrigt material, exempelvis Diamantdiagnoser.

 

Arbetssätt:

 

1. Uppvärmning 

2. Starter

3. Nivå 1 och 2 eller 2 och 3

4. Begreppstest och kapiteltest

5. Utifrån resultat på testen så arbetar du med uppgifter på baslägret. Därefter gör du uppgifter på hög höjd s. 198-203.

Du kommer dessutom jobba med värdera lösningar, NOG, Lös problem, modellering samt göra en bedömningsuppgift s. 194 - 197.

 

 •  

Bedömning

   • NOMP, Begreppstest, kapitelprov, bedömningsuppgift och praktiska uppgifter

 Prov v. 17

    

 • PlaneringV.

Innehåll

Begrepp

Att göra från boken

Detta ska du kunna när veckan är slut.

Filmer och övrigt som är bra att du tar del av.

9

5.1 Algebraiska uttryck5.2 Förenkla uttryck

Uttryck, variabel
Förenkla uttryck

s. 170 - 172

Arbetsboken 94-96s. 173 - 175

Arbetsboken s. 97-99

Uttryck: numeriska och algebraiska.
Förenkla: skriva algebraiska uttryck enklare. skriva variabel termerna för sig och siffer termerna för sig.

https://www.youtube.com/watch?v=VvJDIcF92wQ


https://www.youtube.com/watch?v=2mxD4axanSY&t=41s

10

5.3 Formler 

5.4 Mönster

Formel, Mönster

s. 176 - 178

Arbetsboken s 100-101

s. 180 - 182

Arbetsboken s. 102-103

Talföljd som används i betydelsen ett oändligt antal tal som följer ett mönster.

Mönster: bild, ord, formler, talföljder.

Formler: beskriva samband, ekvation för en bestämd situation s=vt


mönster:

https://www.youtube.com/watch?v=SgHNaW2dr7o

https://www.youtube.com/watch?v=WzOVb2mXTYE&list=PLsoSX3GymcNED3PwPYYRk0vOcBdtvnwNT&index=3

11

5.5 Introduktion till ekvationer

Likhet, ekvation, obekant, vänsterled och höge led

s. 183 - 185

Arbetsboken s. 104-105

Variabel som kan anta olika värden. används i formler och algebraiska uttryck.

Obekant som står för ett visst värde. Används i ekvationer där det står för ett bestämt tal. 

Ekvation som betyder likhet och som innehåller minst en obekant.

Ekvationer: Vänsterled och högerled, obekant som x och y.

Algebramaskinen

https://www.youtube.com/watch?v=0Ds8LpSkqWY


https://www.youtube.com/watch?v=mcNyVyCMwRM&index=5&list=PLsoSX3GymcNED3PwPYYRk0vOcBdtvnwNT

12

5.6 Ekvationslösning

Ekvationslösning, prövning

s. 186 - 189

Arbetsboken s 106-108

Lösningsmetoder för ekvationer: förenkla, huvudräkning, balansmetoden, prövning. https://www.youtube.com/watch?v=gAi3UPVAcdc&list=PLsoSX3GymcNED3PwPYYRk0vOcBdtvnwNT&index=6


Lösa ekvationer med x på båda sidorna

https://www.youtube.com/watch?v=7AXFSBvS6XA

13

5.7 Problemlösning med ekvationer

Vad kommer du ihåg?


Träning inför examination 

s. 190 - 193

Arbetsboken s 109-11+

Begreppstest och kapiteltest 196-197


s. 199 - 205

Arbetsboken s 111-112

Problemlösning med ekvationer

https://www.youtube.com/watch?v=FEa4p3FvcGY

15

Repetition

       

16

Diagnos

       

17

Prov

       
       

 

                             

 

                             Lycka till!!!

                                                                    

 

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift Dela pengar år 7

 • Bedömningsuppgift Dela pengar år 7

 • Bedömningsuppgift Dela pengar år 7

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: