Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia och kommunikation

Skapad 2021-02-18 10:20 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Vad är massmedia? Svaret på den frågan och mycket mer kommer du att få bekanta dig med i den här treveckorskursen i samhällskunskap, som framför allt kommer rikta in sig på massmedias roll i svenska demokratin.
Grundskola 7 Samhällskunskap
Vad är massmedia? Svaret på den frågan och mycket mer kommer du att få bekanta dig med i den här treveckorskursen i samhällskunskap, som framför allt kommer rikta in sig på massmedias roll i svenska demokratin.

Innehåll

Syfte 

Vi kommer att arbeta med massmedia i ämnet samhällskunskap. Kursen kommer rikta in sig på vad massmedia är och hur massmedia påverkar oss som individer och hur vi kan använda media för att föra fram våra åsikter. Vi kommer titta närmare på våra grundlagsskyddade rättigheter: yttrandefriheten och tryckfriheten.

Centralt innehåll och undervisning (vad och hur)

Under kursen kommer du att få lära dig en del om hur media har utvecklats i historien och hur det ser ut idag. Vi kommer framför allt rikta in undervisningen på tidningar och TV. Under kursen kommer vi ha gemensamma genomgångar och diskussioner. Du kommer få jobba med egna uppgifter.

Materialet som du har att jobba med är: Anteckningar från genomgångar under lektionerna, lärobok i samhällskunskap för samt olika uppgifter att jobba med under lektionerna.

Kunskapskrav (bedömning)

I SO-ämnena är det viktigt att du deltar aktivt under lektionerna. Du deltar aktivt genom att arbeta framåt med materialet och uppgifterna som hör området till. Det är även viktigt att du deltar muntligt på lektionerna. Genom att delta muntligt så visar du vad du kan och du får en chans att ställa frågor. Genom att fråga lär man sig mer!


Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Samhällskunskap: Massmedia och kommunikation

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
1: Faktakunskaper inom ämnesområdet massmedia.
Jag har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Jag har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Jag har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
2: På vilket sätt jag visar mina kunskaper om massmedia.
Jag visar mina kunskaper om olika samhällsstrukturer genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Tex hur massmedia fungerar i demokratier och i diktaturer.
Jag visar mina kunskaper om olika samhällsstrukturer genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Tex hur massmedia fungerar i demokratier och i diktaturer.
Jag visar mina kunskaper om olika samhällsstrukturer genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Tex hur massmedia fungerar i demokratier och i diktaturer.
3: Hur pass väl jag använder mig av begrepp och modeller i mina beskrivningar och förklaringar.
I beskrivningarna kan jag använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. T ex hur nyheter väljs ut och förmedlas.
I beskrivningarna kan jag använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. T ex hur nyheter väljs ut och förmedlas.
I beskrivningarna kan jag använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt. T ex hur nyheter väljs ut och förmedlas.
4: Hur pass väl jag resonerar och diskuterar kring hur jag och samhället påverkar varandra samt vilka vägar jag har för att kunna min livssituation.
Jag kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra tex vad och hur man skriver/berättar/visar inom olika medier, och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Jag kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra tex vad och hur man skriver/berättar/visar inom olika medier, och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Jag kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra tex vad och hur man skriver/berättar/visar inom olika medier, och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: