Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi lär med Babblarna på avdelning 1

Skapad 2021-02-18 11:14 i Testförskola Mönsterås kommun
Mall
Förskola
Barnen har visat stort intresse för Babblarna och detta vill vi ta vara på genom att lära tillsammans med dem.

Innehåll

     

Var är vi?

Vi är en barngrupp med 11 barn i åldrarna 1-2 år. En stor del av gruppen är nyinskolad och vi pedagoger har aldrig jobbat tillsammans tidigare. Alla barnen känner till och är väldigt intresserade av babblarna. Detta vill vi ta vara på och använda oss av i vårt arbete mot läroplanen för förskolan. 

 

 

 

    

Vart ska vi?

Vi vill att Babblarna ska blir en gemensam grund för oss på Blå Vagn där vi kan utforska tillsammans med varandra och tillsammans med Babblarna. Genom att använda ett gemensamt intresse som detta hoppas vi kunna skapa en gruppkänsla och trygghet i barngruppen. 

 

 

Varför ska vi?

I förskolans uppdrag ingår det att aktivt arbeta mot läroplanen. Vi vill utmana barnen i deras lärande mot läroplanens mål på ett lustfyllt sätt med hjälp av välkända figurer. Med Babblarna kan vi inkludera alla läroplanens mål på olika sätt så som språk, motorik, matematik, teknik, natur m.m. Att arbeta med Babblarna är ett sätt att ge barnen inflytande i verksamheten.


   

Hur gör vi?

* Vi läser böcker/flano-sagor (språk)

* Samlingar med Babblar-tema

* Sjunger och dansar (motorik)

* Vi använder projektorn för storbild 

* Dramatisera

* Färg och form (matte)

* Ritar och målar (skapande)

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: