Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fröken Europa

Skapad 2021-02-18 11:04 i Heby grundsärskola Heby
Gemensam läsning av "Fröken Europa"
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen Svenska
Fröken Europa, en skönlitterär bok som knyter an till arbetet kring Europa i ämnet geografi.

Innehåll

 

Arbetsområdet

Jag kommer att läsa  ur boken Fröken Europa, en skönlitterär bok som knyter an till vårt arbetsområde i geografi, Europa. I boken får vi följa en skolklass som går i årskurs fem och som på lite märkliga sätt reser runt i några av våra europeiska länder. Historiska och nutida berättelser blandas med verklighet och fantasi samtidigt som läsaren får möjlighet att bekanta sig med nya plaster.  

Vi lyssnar tillsammans, därefter kommer vi att arbeta med olika skrivuppgifter knutna till den text vi hört samt  diskutera om det vi läst i grupp eller i par. 

Mål

Att med hjälp av läsningen utveckla ditt språk och din förståelse för omvärlden.
Öka dina kunskaper om olika delar av världen.
Förbättra din förmåga att samtala om texter.

Träna på att svara på frågor om texten.

Arbetssätt

Läsningen sker gemensamt i skolan då vi lyssnar på texten samt att vi gör skrivuppgifterna kopplade till texten vi läst.

Vi arbetar med aktivt lyssnande samt muntligt och skriftligt med övningar som är knutna till bokens innehåll.

Redovisningsform

Du visar din förståelse av innehållet både skriftligt som muntligt. Du deltar i de diskussioner vi har gemensamt i olika grupper.

Bedömning

Jag bedömer hur du förstår det du läser samt din förmåga att delta vid diskussioner och övningar vi gör både muntligt och skriftligt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Historiska gestalter, händelser och tidsperioder i världen med betydelse för vår egen tid. De båda världskrigen, deras orsaker och följder, samt Förintelsen, folkfördrivningar, folkmord och Gulag.
  SO  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler.
  SO  7-9
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på länder och platser i Europa och övriga världen, som är betydelsefulla för eleven.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9
 • Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
  Sv  7-9
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  7-9
 • Berättande texters budskap och uppbyggnad med miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter, till exempel nyhetsartiklar, spelinstruktioner och recept. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: