👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2021-02-18 12:49 i Slöingeskolan Falkenberg
Inom arbetsområdet värdegrund kommer vi arbeta med människors lika värde, kamratskap samt normer och regler i skolan och vardagliga sammanhang.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Inom arbetsområdet värdegrund kommer vi arbeta med människors lika värde, kamratskap samt normer och regler i skolan och vardagliga sammanhang.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

  • Känna till varför det kan vara viktigt med regler i vissa sammanhang, exempelvis i skolan
  • Veta hur man är en bra kamrat
  • att visa andra respekt
  • att känna dig trygg i vad du klarar av och vad du behöver hjälp med
  • att kunna samarbeta med andra 
  • att följa regler och normer som finns till för allas bästa
  • att kunna diskutera, jämföra och dra slutsatser 
  • att kunna uttrycka dina känslor och tankar och våga stå för dem
  •  

Undervisning och arbetsformer

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • ha genomgångar
 • se filmer inom temat värdegrund
 • diskutera och samtala i grupp och helklass
 • skriva och rita passande bilder
 • läsa och lyssna på berättelser
 • arbeta enskilt och i grupp
 • arbeta med värdegrund/ samarbetsövningar
 • ha bild och skapande
 • samtala om skolans lika-behandlingsplan och ordningsregler
 •  

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Ge exempel på regler och varför de kan behövas
 • Beskriva hur man är en bra kamrat
 • Delta aktivt på lektionerna
 • Aktivt delta i diskussioner