Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - sortering

Skapad 2021-02-18 12:47 i Förskolan Granen Östhammar
Förskola
Lek & Lär matematik

Innehåll

Bakgrund och Syfte:

Vikten av generaliseringar och att urskilja egenskaper är en grundläggande kunskap i matematik. Sortering är ett naturligt inslag i de yngsta barnens vardag. Den hjälper barnet att strukturera sin verklighet och leder till upptäckter av föremåls egenskaper och relationer till varandra. Genom att sortera och klassificera föremål utvecklar barnen logiskt tänkande och förmågan att använda regler. Barn utnyttjar sin erfarenheter av sortering och klassificering för att förstå och strukturera sin omvärld. Doverborg m.fl., 2016, s. 44 & 47

Mål:

Att klassificera betyder att kunna urskilja egenskaper hos det som ska sorteras och hålla fast vid dessa egenskaper under hela sorteringen. Låta barnen upptäcka olika sorterings och klassificeringsmöjligheter.

Aktivitet och Metod: 

Vara inspiratörer och sprida en lustfylld undervisning. Hjälpa och finnas tillhands, se matematiken i leken, utmana och inspirera till nya upptäckter. Matematik kan användas i vår vardag på förskolan, därför är det viktigt att vi pedagoger är medvetna om och kunniga om matematik. Promenader i vår närmiljö, använda våra vardagliga rutiner och leken benämna de matematiska begreppen. Olika material och organisation av miljön ”styr” sorteringen därför skall vi pedagoger se över miljön. Vi kommer även använda oss av färgkoder för att utveckla förmågan att sortera och klassificera kan vi utmana barnen genom att variera sorteringen. 

  • Sortera / klassificera i våra äggkartonger
  • Sortera / klassificera i vår innemiljö / utemiljö
  • Använda oss av leken och fånga upp tillfällen för att visa på olika möjligheter till sortering / klassificering, Kriterier - kännetecken Likheter och skillnader (olikheter) Struktur och ordning Olika klasser/kategorier
  •  

Länkar:

Om att sortera | Miniräknarna | UR Play

 

 

Dokumentation

 Samtal med barnen, observationer, barnens alster, film, ljud, foto, lärlogg individuell / grupp

Vem dokumenterar och när? 

Varje grupp varför sig men också helgrupp, alla pedagoger ansvariga.

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: