Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bofinken vecka 8-9 Utedag

Skapad 2021-02-18 12:54 i Hattstugans förskola Svedala
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Mall för planering

Innehåll

Hattstugan- Rödluvans  planeringsmall för undervisning

Torsdagar - Utedag - närmiljö, årsträd och vår värld. 

 • Vad ska läras ut? - Promenad tillsammans i vår närmiljö. (Vad ser vi ? Vad hör vi? Vad visar barnen intresse för?)

 • Varför? - För att uppmärksamma barnen på deras omgivning och närmiljö. Träna på att tillsammans som grupp ta sig runt gröningen.  

 • Hur ska undervisningen genomföras? - Samling på gården innan vi går. Berätta att vi ska promenera tillsammans runt gröningen. Prata om vårt träd och ha vår rutinsamling på "vår bänk". 
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? - Reflektion i slutet av veckan med hjälp av bilder och vårt veckobrev. Fånga upp vad barnen säger och hur de agerar utifrån vad vi berättar. 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? - Promenaden i vår nämiljö sker tillsammans med hela grupp Bofinken. 

 • Av vem? - Sofie och Pia  (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

 • Vad är målet med undervisningen? - Målet med undervisningen är att gruppens promenad sker mer tillsammans och att barnen håller sig till gruppens placering. Årsträdet besöker vi för att undersöka vad som händer med ett träd under en termin. 

 • Reflektion efter undervisningstillfället 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: