👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kruset Projektplan3

Skapad 2021-02-18 13:10 i 181201 Förskolan Kolonnetten Stockholm Farsta
Förskola

Innehåll

 

 •  Vi ville se hur många trasiga leksaker vi kunde samla ihop under några månader. Sen återanvända dem genom att skapa något nytt.
 •  Barnen var under perioden och långt efter att vi slutat samla trasiga leksaker, väldigt uppmärksamma då de hittade trasiga saker, att de skulle vara med i vårt konstverk. 

 • Projektet var meningsfullt för barnen. De  plockade trasiga leksaker ur den stora kartongen där vi samlat dem, och ville väldigt gärna limma fast på konstverket. De var glada och visade intresse för konstverket, barnen kunde sedan stå och prata vid konstverket om vilka leksaker de hade limmat dit, och visste också vilka leksaker andra barn har limmat fast.
 • Barnen ville leka med konstverket, de letade trasiga saker på gården och på avdelningen som de kunde limma fast. Det var kul som pedagog att se de engagerade barnen. Vilket gjorde att vi ville fortsätta med hållbarutveckling. 
 • Av barnens intresse forsätter vi nu att jobba med hållbarhets frågor genom att arbeta med Energiagenterna.

  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18