Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Naturkunskap

Skapad 2021-02-18 13:27 i Hasselbackens förskola Hudiksvall
Förskola
Vi kommer att arbeta med naturvetenskap och tema vatten

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Naturvetenskap

Tidsperiod: v 7-11

Förskolans namn: Hasselbackens förskola

Grupp: Rönnen

Barnens ålder: 4-6 år

År och datum: 2021 02 18

Planeringen Upprättad av: Caroline, Madde och Christina

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Naturvetenskap, Normer och värden och digitalisering.

Vad är vatten? Var finns vatten? Vad använder vi vatten till? Vi undersöker och lär oss om vattnets kretslopp.


Vilka målområden i läroplanen berörs?

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

 •  förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 •  förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Väcka barnens nyfikenhet och intresse för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra


Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vilka olika verktyg/arbetssätt/material ska vi använda? Digitala, estetiska ; sång, musik dans, drama, färg, lera etc.

 

Vi arbetar med tema vatten där vi ska ta reda på barnens tankar om vatten. Genom gruppintervju tar vi reda på barnens förkunskaper om vatten. Vi gör experiment kopplat till det vi pratat om. Stämde det vi trodde/visste eller fick vi lära oss något nytt ? Vi kommer att använda oss av filmer, experiment, estetiska lärprocesser, använda oss av Smartboarden. (Paxi berättar om vatten).

Vi upplever vatten med våra olika sinnen. Hur känns, låter, ser ut och smakar vattnet?
Vi kommer inom NTA att arbeta med att utveckla förmågan att ställa frågor om och samtala om naturvetenskapliga fenomen kring just vatten. Vid varje tillfälle ställer barnen en hypotes som sedan besvaras med hjälp av ett utforskande arbetssätt. Vi experimenterar och upptäcker svaren tillsammans. Inget är rätt och fel och ofta blir resultatet olika med olika barn och vid olika tillfällen. NTA ger oss möjlighet att upptäcka saker med hjälp av alla våra sinnen, lukt, smak, känsel, syn, hörsel och det ger ett varaktigt lärande och skapar ofta en nyfikenhet hos barnen och en vilja att lära mer.

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?


Lärandet synliggörs i Unikum i varje barns lärlogg. Vi dokumenterar och utvärderar med mallarna 1, 2 och 3. Vi använder oss av observation och dokumentation genom bild och film.

 

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på? Vilka olika verktyg/arbetssätt/material har varit framgångsrikt för måluppfyllelse?Digitala, estetiska ; sång, musik dans, drama, färg, lera etc.

 

-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

 • Vilket innehåll ska behandlas?
  Naturvetenskap, tema vatten

 • Vilka mål i Läroplanen berörs?

 

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

 •  förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 •  förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: