Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppens organ

Skapad 2021-02-18 15:19 i 224431 Förskolan Rosteriet Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Kroppens olika funktioner och organ.

Innehåll

Innehåll

 

Utbildningsplan (Projektplan)

Syfte:

Varför startar detta projekt? 

Detta projekt startar för att barnen skall bli mer medvetna om hur deras kropp fungerar, vad finns där inne? Hur tar man hand om sin kropp? Detta projekt statar för att vi ser att barnen har ett stort intresse till det. 

Hur såg vi intresset för projektet hos barnen?

Efter alla hjärtans dag så pratade barnen väldigt mycket om hjärtan, har man ett hjärta? Hur ser det ut? vart sitter det? På en samling under våra lässtunder så läste vi en bok om ett hjärta och efter den samlingen så upptäckte vi även barnens intresse för kroppen.

Hur fungerar det egentligen? 

Hur främjar vi barns språkutveckling?

Tillsammans med barnen kommer vi använda oss utav nya begrepp om kroppen, som exempelvis våra inre organ. 

Vi kommer främja barnens språkutveckling genom att vi för en dialog och bekräftar saker som de säger. De frågor och funderingar som de formulerar kommer vi sedan utveckla vidare tillsammans med barnen. 

Under detta projekt kommer vi även använda oss utav böcker som är kopplade till de tema som vi har valt. Vi kommer även förbereda begrepp som vi använder oss utav under undervisningen som vi har tillsammans med barnen både i helgrupp och mindre grupper. 

Vi kommer även erbjuda sagor dagligen som handlar om kroppen och dens funktion.

Vi arbetar även mycket med digitalisering där vi i rummet använder oss utav projektorn så att barnen får se en större bild utav exempelvis hjärtat,

Att kunna titta på nära håll och se skillnaderna på form, rörelse, färg. Varför är det olika färger? Vad betyder den röda färgen och vad betyder den blå färgen som man kan se när man kollar närmare? 

Eftersom vi arbetar med kroppen så kommer vi även använda oss utav kompis böckerna som pratar om kanin och igelkott,

Kanin och igelkott kommer ständigt vara stöd i de projekt som vi arbetar i då värdegrunderna tydligt framförs och de dialoger och samtal vi har med barnen pratar kompis böckerna tydligt om. 

Barnkonventionen kommer också vara ett arbetsmaterial som vi kommer utgå ifrån där man exempelvis tar upp stop min kropp och att man skall och får säga nej om man inte vill.   

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

Vi vill att barnen skall få möjlighet att upptäcka kroppen, hur fungerar den? Vart är de olika organen placerade någonstans? Varför kissar vi? Vart förvaras kisset? Hur stort är hjärtat? 

Syre och luft, varför behöver vi andas? hur mycket slår hjärtat? Hur ser det ut när det slår? 

Barnen skall få upptäcka olika former, storlekar och färger på de organ som vi har i kroppen. 

Möjligheten med att skapa och arbeta i ateljén för att konstruera sina egna organ. 

 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt? 

”Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.”

 

1. Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

 

2. Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter

 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

 

Undervisningsplan

När i veckan erbjuder vi detta projekt?

Detta projekt kommer erbjudas dagligen, under förmiddagarna kommer vi arbeta i mindre grupper och under samlingen som vi har innan lunch kommer vi i grupp diskutera det vi har gjort under förmiddagen tillsammans med barnen.

Undervisningen kommer ske dagligen som sedan kopplas till barnens intresse och utvecklingsprocess.

 

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas?

Vi kommer ha en stor kropp uppsatt på väggen men som är tom och vit. Varje gång vi har arbetat och är klara med ett organ kommer denna kropp att fyllas med organ. Detta kommer ske utefter barnens intresse. 

Vi har även plockat fram en docka med organ som man ska lägga i som ett pussel för att sedan kunna stänga dockan. Kompisböckerna är alltid tillgängliga och kommer vara ett levande material för barnen.

Det finns även ett stetoskop som barnen kommer ha tillgång till för att kunna lyssna på sitt hjärta eller varför inte fråga en kompis om det är okej.  

 

Vilka samtalsformer, begrepp och ord ska barnen få möta?

Hjärta, skalle, ögon, öron, lungor njurar, tarmar,magsäck, strupe, syre, blod och allt annat som man kan realtera till kroppen.

 

Vilka barn och pedagoger deltar?

Alla barn och pedagoger kommer delta i detta projekt. Om en del barn inte vill vara med på vissa aktiviteter så tvingas de inte till det. 

Hur ska projektet dokumenteras?

Projektet kommer dokumenteras utifrån lärlogg på graniten som är gemensam men även individuella lärloggar som kommer läggas upp för varje barn ungefär en gång i månaden. 

Barnens egna skapande kommer finnas i deras närmiljö och sättas upp på väggar och i deras lekmiljö. 

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

Projektet kommer dokumenteras med  lärlogg på graniten som är gemensam men även individuella lärloggar som kommer läggas upp för varje barn ungefär en gång i månaden. 

Den stora kroppen som vi tillsammans arbetar med kommer vara tillgänglig för alla att se och vara med och rösta på vad nästa organ skall bli för någonting. 

Vad vill vi göra, vilka aktiviteter ska planeras in?

Vi kommer jämföra hur ett hjärta känns när man har legat och vilat en stund med hur ett hjärta känns när man har sprungit två varv runt gården. 

I ateljén kommer barnen få rita och skapa sitt egna organ, även rita av hur deras egna kropp ser ut för att sedan kunna placera ut sina egna organ i. 

Eftersom ett hjärta är lika stort som knytnäve så kommer varje barn göra en egen gipshand som vi sedan kommer måla tillsammans med barnen.

Vi har även denna termin satsat digitalisering där vi kommer jobba i mindre grupper, vi kommer använda oss utav projektorn där barnen får uppleva hur det ser ut på nära håll. De kommer även erbjudas material att leka med i samband med denna undervisning som exempelvis ett stetoskåp eller fiklampor. 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: